Länsstyrelsen Västerbotten

Nej till förslag att bilda Norrlands län

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 14:54 CEST

Länsstyrelsen i Västerbotten säger nej till förslaget om nya regioner i Sverige. Onsdag den 5 oktober skickade myndigheten in sitt yttrande till regeringskansliet.

Länsstyrelsen i Västerbotten avstyrker Indelningskommitténs förslag att bilda tre nya län, varav ett nytt Norrlands län.

Yttrandet i dess helhet finns här.

Några argument i yttrandet:

  • Det saknas en genomtänkt och formulerad idé om den framtida ansvarsfördelningen mellan kommunal, regional och statlig nivå.
  • Länsstyrelsernas centrala uppdrag på längre sikt måste vara klarlagda när de nya större, länsstyrelserna börjar byggas upp. Det ideala hade varit att först tänka efter hur man vill ha det och därefter driva en process för att genomföra det.
  • Att låta den landstingskommunala sjukvårdens behov vara styrande för hur staten organiserar sig på regi¬onal nivå saknar orsakssamband och är ogenomtänkt.
  • Kommittén föreslår ett omedelbart och forcerat genomförande, utan att först ha genomfört en konsekvensanalys, utan en tydligt beskriven medborgarnytta, och utan den breda politiska förankring som rimligtvis bör krävas för förändringar av denna omfattning.
  • Det finns ingen folklig förankring för en regionalisering i norra Sverige.
  • Det är olämpligt att införa en ny samhällsorganisation i två åtskilda etapper. En eventuell förändring måste ske samtidigt och koordinerat.

För mer information kontakta:

Magdalena Andersson
Landshövding Västerbottens län
070-645 90 90
magdalena.andersson@lansstyrelsen.se

Lars Lustig
Länsråd
073-620 50 01
lars.lustig@lansstyrelsen.se

Jörgen Boman
Kommunikationschef
010-225 42 37
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.