Umeå kommun

Nej till förslag kring gratis buss, turisttåg och pensioner

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2014 15:46 CEST

Kommunstyrelsen har avslagit medborgarförslag om gratis buss för förälder med barnvagn, inköp av ett turisttåg samt stramare pensionsregler för förtroendevalda.

Förslaget om gratis bussresor motiveras av de risker som medföljer att lämna barnet utan uppsikt. Kommunstyrelsens majoritet hänvisar till ett yttrande från kollektivtrafikchef Fredrik Forsell. Han nämner att taxorna bestäms av Kollektivtrafikmyndigheten, och att kommunen bara kan föreslå förändringar. Yttrandet betonar särskilt att det av rättviseskäl är svårt att undanta en särskild resenärsgrupp från betalning för resor.
Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkade bifall till medborgarförslaget.

Dyrt med turisttåg
Två personer har lämnat in medborgarförslag om att kommunen ska köpa ett mindre turisttåg för uthyrning till föreningar. Kommunstyrelsens motiverar sitt avslag med att det bland annat skulle konkurrera med guideföreningens avgiftsfria stadsvandringar och guidade cykelturer.
Dessutom kostar ett tåg 2–2,5 miljoner kronor plus moms i inköp, och sedan tillkommer drift och service. Bedömningen är att verksamheten ger avsevärd förlust.

Snart nya pensionsregler
Ett annat medborgarförslag är att pensionsreglerna ska stramas upp för förtroendevalda. Det avslås med hänvisning till att kommunen är på väg att anta de nya bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) som Sveriges Kommuner och Landsting arbetat fram.
OPF-KL innebär bland annat att förtroendevald med uppdrag på minst 40 % i minst 4 år ska få ett tidsbegränsat omställningsstöd, precis som önskats i medborgarförslaget. Fullmäktige fattar beslut om de nya bestämmelserna den 16 juni.

Mer information:

Lennart Holmlund (S)
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 12 01
070-550 47 85
lennart.holmlund@umea.se

Anders Ågren (M)
1:e vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
090-16 23 17
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Claes Björnberg
presskommunikatör
Umeå kommun
090-16 13 43
070-390 19 33
claes.bjornberg@umea.se