Moderaterna

Nej till gräddfil för vindkraften

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2005 15:24 CEST

- Vi tycker inte att vindkraften ska få den gräddfil både när det gäller subventioner med skattepengar och förenklade etableringsmöjligheter, som regeringens tycks vara inne på när man nu tillsätter en vindkraftsberedning

Det säger Marietta de Pourbaix-Lundin, moderaternas talesman i plan- och byggfrågor, i en kommentar.

- En bra och ekonomiskt sund energiförsörjning för Sverige bygger på att olika energislag får konkurrera på lika villkor och stå för sina egna kostnader samt att marknaden är diversifierad och utan monopol. Ska staten sätta upp riksintressen inom energiområdet bör detta vara över den totala energiproduktionen.

- Vindkraftsutbyggnaden subventioneras i dag på ett flertal sätt, investeringsbidrag, så kallad miljöbonus och statligt tillägg för småskalig elproduktion. Därutöver kommer systemet med gröna certifikat, el-certifikat, som tvingar oss att köpa så kallad grön el. Detta ställer vi inte upp på.

- Vindkraftsetableringar ska, i likhet med övriga energianläggningar, granskas noga i den kommunala planeringen och tillståndsgivningen. Moderaterna vill inte ha några genvägar och gräddfiler för vindkraften.