Aktiebolaget Åkerikonsult

Nej till km-skatt

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2012 09:05 CEST

Riksdagen sa igår nej till det rödgröna förslaget att införa kilometerskatt. Regeringspartierna röstade emot förslaget tillsammans med Sverigedemokraterna. Den rödgröna oppositionen röstade för men fick se sig besegrade.

– Vi är lättade och glada att det inte blev någon kilometerskatt den här gången heller, säger Johan Lindström, verkställande direktör i Sveriges Åkeriföretag.

Sveriges Åkeriföretag har länge motsatt sig en kilometerskatt med motiveringen att den endast fördyrar vägtransporter. Eftersom det oftast saknas alternativa transportsätt finns det inget stöd för miljöargument. Sveriges Åkeriföretag menar att det inte finns någon anledning att fördyra transporterna vilket i förlängningen skulle drabbar enskilda konsumenter.

Sverige hade kilometerskatt fram till 1993 då den togs bort och ersattes av en höjd fordonskatt. Om kilometerskatt skulle återinföras, måste naturligtvis fordonsskatten sänkas igen menar Sveriges Åkeriföretag.

Sveriges Åkeriföretag yttrade sig om km-skatt i september 2008:

https://sites.google.com/a/akeri.se/skrivelser/home/remissvar/2008/2008-09-29-konsekvenser-av-kilometerskatt

 För mer information: Magnus Falk, transportpolitiskt ansvararig, 070-370 07 42

 

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation med cirka 8 000 åkeriföretag och lastbilscentraler som medlemmar.