Svenska kyrkan

Nej till samtal med Missionsprovinsen

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2003 13:03 CEST

I ett brev riktat till Svenska kyrkans ärkebiskop och Kyrkostyrelsen anhåller Bengt Birgersson för den nybildade Missionsprovinsens räkning om ett samtal med kyrkoledningen om en "möjlig plats för Missionsprovinsen inom Svenska kyrkans ramar".

I och med bildandet av ett "icke-territoriellt kontrakt" med "stiftsliknande karaktär" där Missionsprovinsen på sikt räknar med egna biskopar och egna präster utanför "den reguljära eller legala ordningen" har Missionsprovinsen tagit så många steg på vägen mot en egen kyrkobildning att kyrkoledningen inte anser ett sådant samtal fruktbart. Svaret till Bengt Birgersson är att ett samtal knappast skulle påverka varken Missionsprovinsens bild av Svenska kyrkan eller Svenska kyrkans uppfattning att de i praktiken redan bildat en egen kyrka.

Journalister som ska bevaka Kyrkomötet måste vara ackrediterade - ring pressekreterare Kristiina Ruuti, tfn 070-576 39 98 senast kl 14.00 i dag, tisdag.

Hela Kyrkomötet direktsänds även på webben, se www.svenskakyrkan.se/km-2003