Naturvårdsverket

Nej till skyddsjakt i Nora

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2003 15:57 CEST

Naturvårdsverket avslår ansökan om skyddsjakt på varg i Örebro län. Det finns andra lämpliga lösningar för att förebygga nya angrepp och Naturvårdverket anslår därför ytterligare 550 000 kr till länet för bland
annat rovdjursstängsel.
- Många fårägare har satt upp rovdjursstängsel i sommar, men pengarna till
förebyggande åtgärder mot viltskador i länet har tagit slut. Därför skickar
vi nya medel för att förebygga nya angrepp, säger Johan Bodegård,
tillförordnad chef för Viltförvaltningsenheten.
Riksdagen och regeringen har satt stränga krav för skyddsjakt på varg.
Naturvårdsverket får besluta om skyddsjakt om inga andra lämpliga lösningar
finns, och om skadan är allvarlig.
- Det här är en allvarlig skada för fårskötseln i länet. Men det finns i det
här fallet andra lämpliga lösningar än skyddsjakt. Därtill är det inte
klarlagt om en varg eller vargflock orsakat alla skador och vilken det i så
fall är, säger Johan Bodegård.
DNA-prov skulle kunna visa vilken varg det handlar om, men det har inte gått
att ta sådana prover efter angreppen. Sex angrepp har rapporterats över tre
månader på fem olika platser i länet. Enligt länsstyrelsen har sammanlagt 25
får dödats, 21 skadats så att de fått avlivas samt fem har försvunnit.
Länsstyrelsen anser att skyddsjakt bör tillåtas, men bara på en varg, efter
varningsskott i en fårhage när vargen går till angrepp.
Tillväxten i den skandinaviska vargstammen tycks ha stannat upp. I fjol
rapporterades nio föryngringar, i år är det åtta säkra. Riksdagen har satt
etappmål för vargstammen på 20 föryngringar, vilket motsvarar cirka 200
vargar.
Extra fördelning
Naturvårdsverket beslöt på onsdagen att fördela en miljon kronor som finns
kvar på årets viltskadeanslag. Det extra bidraget går till Länsstyrelsen i
Örebro (550 000 kronor), Värmland (150 000 kronor), Västmanland (125 000
kronor), Dalarna (100 000 kronor) och Jämtlands län (75 000 kronor).
Läs hela beslutet på www.naturvardsverket.se och frågor och svar om
skyddsjakt på varg.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Bodegård, tillförordnad chef Viltförvaltningsenheten, 08-698 14 13,
070-266 86 00, johan.bodegard@naturvardsverket.se
Gunnar Zettersten, direktör, Naturresursavdelningen, 08-698 14 04, 070-689
14 04,
Klas Allander, handläggare Viltförvaltningsenheten, 08-698 85 39,
klas.allander@naturvardsverket.se
Anneli Nivrén, pressansvarig, 08-698 13 12, 070-206 37 27,
anneli.nivren@naturvardsverket.se
Naturvårdsverket är regeringens centrala miljömyndighet. Verket är
pådrivande och samlande i arbetet för ett stärkt och breddat miljöansvar i
samhället. Antalet anställda är 550.


Med vänlig hälsning
Anneli Nivrén, pressansvarig Naturvårdsverket
Swedish Environmental Protection Agency
Tel: 08-698 13 12
Mobil: 070-206 37 27
Fax: 08-698 14 85
anneli.nivren@naturvardsverket.se