Fredrika Olsson

Neodev AB inleder samarbete med Institutionen för Biomedicinsk Teknik vid Lunds Tekniska Högskola

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2018 10:35 CEST

Som en del i sin satsning på affärsområdet Machine Learning har Neodev nu påbörjat ett samarbete med Institutionen för Biomedicinsk Teknik (BME) vid Lunds Tekniska Högskola (LTH). Samarbetet handlar om forskning kring hur intelligenta metoder ska kunna användas för styrning av handproteser.

Huvudfrågan som forskningen berör gäller huruvida så kallad Deep Learning, i synnerhet Convolutional Neural Networks (CNN), kan användas för att avkoda de signaler som naturligt uppstår i muskulatur vid aktivitet. Den avkodade informationen skulle sedan kunna användas för att styra proteser på ett mer exakt och för användaren intuitivt vis än vad som i dagsläget är möjligt. I förlängningen kan resultat i ämnet även användas vid många andra biomedicinska tillämpningar.

Samarbetet utgörs i huvudsak av att Neodev finansierar deltagande i forskningsarbetet som bedrivs vid LTH. BME bidrar också med data från för forskningen kritisk och kostsam utrustning. På detta sätt kan nytta dras av både regionens väl ansedda akademiska tradition och Neodevs mångåriga praktiska erfarenhet inom mjukvaruutveckling.

– Vi ser många fördelar med att sammanfoga näringslivet med det akademiska och vill givetvis sprida ordet om de fantastiska resultat vi får i vår region, säger Nura Mahmod, affärsutvecklare på Neodev.

De inblandade forskarna arbetar för närvarande med ett akademiskt paper inför publicering.

En kort populärvetenskaplig sammanfattning av tidigare resultat inom området kan ses här:

http://bme.lth.se/fileadmin/biomedicalengineering/Examensarbeten/1802_Olsson_art.pdf

Neodev är ett medarbetarägt konsultbolag som erbjuder erfarna problemlösare inom mjukvaruutveckling i Öresundsregionen.

Företaget har även tidigare arbetat med kunduppdrag inom Machine Learning men årets satsning innehåller även initiativ inom institutionella forskningsprojekt, seminarier och workshops. Företaget har varit verksamt sedan 2013 och har det senaste året haft en tillväxt på 60%.