NeoNet AB

NeoNet avser förvärva Lexit USA och öka takten i sin internationalisering

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2003 09:00 CEST

NeoNet AB (publ) har tecknat ett intentionsavtal med aktieägare i Lexit Financial Group, Inc., USA i syfte att förvärva Lexitkoncernen. I och med förvärvet stärker NeoNet sin position som en ledande internationell aktör med fokus på globala aktiehandelstjänster för institutionella investerare och mäklarhus.

Genom förvärvet kommer direkt elektronisk handel att erbjudas i 80 procent av det totala värdet av världens noterade aktier. Sammantaget hade NeoNet och Lexit intäkter på drygt 250 Mkr under räkenskapsåret 2002. Tillsammans har NeoNet och Lexit över 175 institutionella kunder i 13 länder.

Lexit är en privatägd och oberoende internationell elektronisk mäklare med kontor i USA och Storbritannien. Företaget har en stark position vad gäller att erbjuda institutionella investerare och mäklarhus elektronisk handel på Nasdaq, NYSE, Amex och i amerikanska derivat. Nyligen adderade Lexit möjlighet att även handla europeiska aktier.

NeoNet har kontor i USA, Storbritannien, Tyskland och Sverige och erbjuder institutionella placerare och mäklarhus aktiehandel på ledande europeiska börser, New York-börsen och Nasdaq. NeoNet har medlemskap och elektroniska kopplingar till börserna i London, Frankfurt, Paris, Amsterdam, Bryssel, Milano, Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo samt elektronisk koppling till Nasdaq. Uppkoppling för handel på schweiziska Virt-x och Madridbörsen planeras under året.

För räkenskapsåret 2002 redovisade Lexit Financial Group, Inc. intäkter på 8,6 miljoner USD, en ökning från 5,2 miljoner USD 2001, och en nettoförlust på 0,1 miljoner USD. Första kvartalet 2003 redovisades intäkter på 2,0 miljoner USD och en nettoförlust på 0,1 miljoner USD. Förvärvet beräknas ha en positiv resultateffekt för NeoNet efter goodwillavskrivning och finansnetto.

Köpeskillingen kommer att bestå av kontant likvid och aktier i NeoNet. Det slutliga förvärvet är bland annat villkorat av due diligence och bemyndigande från extra bolagsstämma i NeoNet, planerad till 15 juli, avseende apportemission av nyemitterade aktier i NeoNet. Dessutom krävs formellt godkännande av amerikanska NASD och brittiska FSA avseende förändrad ägarstruktur i Lexits helägda dotterbolag Lexit Capital, LLC i USA och Lexit Capital UK Limited i Storbritannien.

– Det är med stor tillfredsställelse NeoNets styrelse offentliggör detta förvärv som kommer att skapa en ännu starkare global och oberoende aktör med fokus på exekvering av aktier och andra värdepapper, säger Staffan Persson, styrelseordförande i NeoNet. Vi är övertygade om att sammanslagningen kommer att gynna kunder och aktieägare både i NeoNet och i Lexit.

– Kombinationen av NeoNet och Lexit innebär att två av branschens innovatörer går samman och är en naturlig utveckling för Lexits aktieägare, medarbetare och kunder, säger Johan Carlsson, styrelseordförande i Lexit Financial Group, Inc.

– NeoNet har ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande för europeisk aktiehandel och Lexit erbjuder amerikansk kvalitativ och prisvärd aktiehandel och relaterade tjänster. Tillsammans kommer vi väsentligt att stärka vår konkurrensförmåga, säger Peter Kearns, VD för Lexit.

– Genom ett förvärv av Lexit blir NeoNet en mycket stark aktör inom global värdepappershandel. Båda bolagen har med stor framgång etablerat oberoende exekveringstjänster för världens ledande institutionella investerare och mäklarhus. Vi kommer att kunna erbjuda direkt elektronisk handel i över 80 procent av det totala värdet av världens noterade aktier och dessutom ha en mycket stark kundbas i tretton länder, säger Torvald Bohlin, VD och koncernchef för NeoNet.

Lexits båda grundare Peter Kearns och Johan Carlsson kommer att ingå i ledningsgruppen för NeoNet när förvärvet är genomfört.

Hjalmarsson & Gunterberg Corporate Finance har anlitats som finansiell rådgivare till NeoNet i samband med transaktionen.

Om NeoNet
NeoNet erbjuder institutionella investerare och mäklarhus direkt elektronisk handel på ledande börser. Genom NeoNets börsnätverk och börsmedlemskap får kunderna ett effektivt verktyg för aktietransaktioner i realtid på de elva anslutna börserna i Europa och USA. Handel och exekveringstjänster erbjuds även via NeoNets internationella mäklarbord. NeoNets kunder finns i tolv länder inklusive USA. NeoNet har 81 medarbetare med kontor i Stockholm, New York, Frankfurt och London samt är noterat på Stockholmsbörsen (ticker NEO). Se även www.neonet.biz.

Om Lexit
Lexit Financial Group, Inc. bildades 1999 för att erbjuda kundstyrd orderförmedling och relaterade tjänster för institutioner. Inom koncernen finns det helägda amerikanska dotterbolaget Lexit Capital, LLC, som erbjuder mäklartjänster i amerikanska aktier och derivat. Lexit Capital, LLC har kontor i Hoboken, New Jersey utanför New York. Det helägda brittiska dotterbolaget med kontor i London har också status som mäklarfirma. Lexit Capital UK Limited erbjuder tekniklösningar för institutionella kunder för att möjliggöra kundstyrd orderförmedling till europeiska börser. För mer information se www.lexitusa.com.

För mer information kontakta:

Torvald Bohlin Staffan Persson
VD och koncernchef NeoNet Styrelseordförande, NeoNet
Tel. 070-623 62 60 070-321 00 98
torvald.bohlin@neonet.biz staffan.persson@itp-invest.se

Peter Kearns
VD, Lexit
+44 77 9911 8641
pkearns@lexitusa.com