NeoNet AB

NeoNet och SIS SegaInterSettle lanserar integrerad handel och settlement

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2004 08:58 CEST

NeoNet och schweiziska SIS SegaInterSettle kan nu erbjuda kunder en integrerad lösning för gränsöverskridande handel och settlement (avveckling) av aktier, kallad INSET Access.

INSET Access-lösningen ger SIS SegaInterSettles kunder möjlighet att handla på NeoNets samtliga 13 uppkopplade europeiska börser och på ett integrerat sätt genomföra efterföljande settlement av transaktionerna via SIS SegaInterSettle. Detta möjliggörs genom automatiskt genererade settlementinstruktioner, som kunden i normala fall själv måste sända till sin depåbank. Kunden behöver heller inte ha relationer med lokala mäklare och depåbanker på de olika marknaderna utan kan utföra all sin handel via NeoNet och SIS SegaInterSettle.

– Det är mycket glädjande att genom samarbetet med SIS SegaInterSettle kunna erbjuda våra gemensamma kunder väsentligt ökad effektivitet i deras aktietransaktioner. Handeln underlättas tydligt av INSET Access-lösningen eftersom kunderna kan behålla sin befintliga settlementstruktur, säger Simon Nathanson, VD för NeoNet.

SIS SegaInterSettles system reducerar antalet settlement per värdepapper. Det ger också kunderna effektiv och transparent settlement med låg risk och är lämpligt för arbitragehandel.

– Introduktionen av INSET Access är ännu ett bevis på SIS SegaInterSettles förmåga att snabbt anpassa sig efter kundens önskemål. INSET Access lyfter fram våra ansträngningar inom elektronisk hantering av transaktioner (Straight Through Processing, STP) vid gränsöverskridande settlement. Vi lyfter med INSET Access den befintliga integrerade schweiziska handels- och settlementstrukturen till en pan-europeisk nivå. Modellen, som kan integreras med befintlig infrastruktur, kan erbjudas alla SIS SegaInterSettles kunder och är flexibel gällande kopplingar till andra marknadsaktörer, säger Marco Strimer, medlem av SIS SegaInterSettles verkställande ledningsgrupp.

Den första kunden som kommer använda den gemensamma lösningen är Bank Hofmann AG, som är en ledande schweizisk privatbank.

– Tack vare NeoNets roll som oberoende intermediär kan Bank Hofmann snabbt och transparent genomföra transaktioner baserat på best execution-principen. Bankens olika enheter kan därmed lägga större resurser på att stödja våra kunder i speciella transaktioner. Bankens kunder drar störst nytta av den ökade kvaliteten och effektiviteten, vilket ytterligare stärker bankernas kärnverksamhet. Vidare kan Bank Hofmann tack vare NeoNet handla elektroniskt direkt på de lokala börserna utan att behöva vara medlem. Lösningen med elektronisk hantering av transaktioner i kombination med en oberoende intermediär är en milstolpe inom elektronisk settlement. Sedan 1996 har SWX Swiss Exchange, som troligen är en av de mest effektiva börserna i världen, framgångsrikt tillämpat STP-principen, säger Caspar Ruetz, Director at Bank Hofmann AG.


Om SIS Swiss Financial Services Group AG (SIS Group)
SIS Swiss Financial Services Group AG, som är tjänsteleverantör till den finansiella branschen, är moderbolaget för fyra operativa enheter SIS SegaInterSettle AG, SIS x-clear AG, S A G
SIS Aktienregister AG och SIS Systems AG.

Om SIS SegaInterSettle AG
Som nationell värdepapperscentral är SIS SegaInterSettle, tillsammans med SWX Swiss Exchange och schweiziska centralbanken huvudkomponenterna i schweiziska handels- och settlementstrukturen. SIS SegaInterSettle är också en internationell värdepapperscentral. Därmed kan SIS SegaInterSettle erbjuda hela spannet av nationell och gränsöverskridande tjänster inom settlement och värdepappersadministration. För närvarande använder över 460 nationella och utländska kunder SIS SegaInterSettle för sin settlement på cirka 58 marknader.

www.sec.sisclear.comFör mer information kontakta:
Simon Nathanson
Verkställande direktör
Tel. 08-454 15 51
simon.nathanson@neonet.biz

Marco Strimer
Member of Executive Committee SIS SegaInterSettle AG
+41-(0)1 288 46 30
marco.strimer@sec.sisclear.com

Caspar Ruetz
Director of Bank Hofmann AG
+41 (0)1 801 52 32
caspar.ruetz@hofmann.ch

NeoNet erbjuder professionella investerare direkt elektronisk handel i aktier på världens ledande börser. Genom NeoNets erbjudande och börsmedlemskap får kunderna ett effektivt verktyg för aktietransaktioner i realtid på de anslutna börserna. Handel och exekveringstjänster erbjuds även via NeoNets internationella mäklarbord. NeoNets kunder finns i över 15 länder. NeoNet har kontor i Stockholm, New York och London samt är noterat på Stockholmsbörsen (ticker NEO).

NeoNet AB (publ), Box 7545, 103 93 Stockholm
Tel: 08-454 15 00, Fax: 08-10 40 84
www.neonet.biz