NeoNet AB

NeoNet – positivt rörelseresultat under tredje kvartalet 2003

Pressmeddelande   •   Okt 23, 2003 08:45 CEST

NeoNets transaktionsintäkter för perioden 1 januari - 30 september 2003 uppgår till 105,4 Mkr (142,7 Mkr) och totala omsättningen uppgår till 109,3 Mkr (148,0 Mkr). Rörelseresultatet före avskrivningar och finansnetto uppgick till -10,4 Mkr (1,2 Mkr). För det tredje kvartalet är rörelseresultatet positivt och uppgår till 1,4 Mkr (-6,5 Mkr).

Resultatförbättringen grundar sig på minskade personalkostnader och andra omkostnader, sänkta transaktionsrelaterade kostnader samt tilltagande handelsvolymer. Transaktionsmarginalen, som uppgick till 66%, har stigit under 2003. Det tredje kvartalets transaktionsintäkter uppgick till 37,5 Mkr (35,6 Mkr).

– Att NeoNet under det tredje kvartalet visar på ett positivt rörelseresultat är glädjande, säger Staffan Persson, tillförordnad vd. Som en följd av tilltagande omsättning på världens börser ökar också våra transaktionsintäkter. En uthållig omsättningstillväxt på de marknadsplatser där vi verkar kommer också att återspeglas i våra framtida resultat.

– Kvartalets förbättrade resultat visar på potentialen i vår affärsmodell, fortsätter Persson. Institutionella förvaltare möter allt oftare en strävan från sina uppdragsgivare att minska kostnaderna för aktieexekvering som ett led i att sänka sina förvaltningskostnader. Kostnadseffektiv direktaccess till många marknadsplatser samtidigt får därmed en allt större betydelse och det är just detta som NeoNet erbjuder sina kunder.

För mer information kontakta:
Staffan Persson
Tillförordnad VD och koncernchef NeoNet
Tel. 08-454 15 51
staffan.persson@neonet.biz