NeoNet AB

NeoNet - rekordresultat - sätter upp nya finansiella mål

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 08:50 CET

2006 var ett mycket starkt år för NeoNet - intäkterna växte och resultatet utvecklades positivt. Direktmarknadshandeln uppvisar en fortsatt tillväxt. Dessutom fick NeoNets licensbaserade system- och mjukvarutjänster, NeoNet XG, ett genombrott.

Intäkterna ökade för året med 54% och uppgick till 397,1 Mkr (258,0 Mkr). Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto ökade med 119% och uppgick till 90,0 Mkr (41,0 Mkr). Resultat före skatt ökade och uppgick till 50,5 Mkr (6,2 Mkr).

- NeoNets intäkts- och resultatutveckling är resultatet av flera faktorer. Kunderna har fortsatt att öka sin handel via oss då allt fler har insett fördelen med att snabbt och säkert kunna handla på många börser genom en aktör - NeoNet. Ökningen stärks av den långsiktiga trenden där en allt större del av kundernas handel sker via direktmarknadshandel. Förutom ökningen från befintliga kunder har vi också lyckats attrahera fler nya aktiva kunder under året, säger Simon Nathanson, VD för NeoNet.

- Mot bakgrund av den positiva utvecklingen 2006 och de goda framtidsutsikterna har styrelsen fastställt nya långsiktiga finansiella mål för perioden 2007-2010. De nya målen innebär att NeoNet senast år 2010 ska ha nått en intäktsnivå på minst 800 Mkr och ett resultat före skatt på minst 200 Mkr, avslutar Simon Nathanson.

Se NeoNets bokslutskommuniké för mer information om den finansiella utvecklingen.

För mer information kontakta:
Simon Nathanson
VD för NeoNet
Tel. 08-454 15 51
simon.nathanson@neonet.biz

NeoNet är en oberoende och neutral aktiemäklare som erbjuder kunder mycket snabb direktmarknadshandel på världens ledande börser. Direktmarknadshandeln kan kombineras med handel som utförs av NeoNets mäklare på kundens uppdrag. Dessutom erbjuds system- och mjukvarutjänster för elektronisk värdepappershandel, NeoNet XG, som kan användas fristående eller kombineras med mäklartjänsterna. NeoNet är noterat på Stockholmsbörsen och har kunder i 20 länder. Kontor och säljrepresentation finns i Italien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. (www.neonet.biz)