NeoNet AB

NeoNet tecknar slutligt avtal avseende förvärv av Lexit

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2003 09:17 CEST

NeoNet, Lexit Financial Group, Inc. och aktieägare som representerar mer än 68% av röster och kapital i Lexit, har undertecknat slutligt avtal avseende NeoNets förvärv av Lexit Financial Group, Inc. i enlighet med tidigare tecknat intentionsavtal.

Köpeskillingen för Lexit utgörs av en kombination av kontant betalning och nyemitterade aktier och har beräknats uppgå till cirka 1,6 miljoner US dollar i kontant betalning och cirka 8,2 miljoner nyemitterade aktier i NeoNet AB (publ). Viss justering av köpeskillingen avseende Lexits redovisade resultat för perioden 1 april 2003 till och med 31 augusti 2003 kommer att göras.

Aktieöverlåtelsen är villkorad av att tillstånd erhålls från amerikanska NASD och brittiska FSA avseende förändrad ägarstruktur i Lexits helägda dotterbolag Lexit Capital, LLC i USA och Lexit Capital UK Limited i Storbritannien. Dessa förväntas erhållas under september månad. Vidare är förvärvet bl.a. villkorat av merparten av övriga Lexits aktieägares slutliga acceptans av NeoNets erbjudande. Förvärvet beräknas slutföras under senare delen av september.

NeoNet bedömer att det initiala årliga resultatbidraget från förvärvet kommer att uppgå till cirka 7-10 miljoner kronor efter goodwillavskrivningar och finansnetto. Goodwill från förvärvet beräknas till cirka 60 miljoner kronor med en avskrivningstid på tio år. Den sammanslagna verksamheten kommer att ha över 180 institutionella kunder i 16 länder med en betydande tillväxtpotential. För ytterligare information, se pressmeddelande från den 19 juni 2003.

- Förvärvet av Lexit tillför NeoNet en utmärkt lösning och kompetens för amerikansk aktiehandel, en större kundbas för fortsatt internationell expansion och ett mycket starkt erbjudande som ger kunderna möjlighet att handla direkt i aktier motsvarande ungefär åttio procent av världens marknadsvärden, säger Torvald Bohlin, VD NeoNet.

- Jag ser fram emot sammanslagningen med NeoNet. Det sammanslagna företaget har en stor styrka i vår gemensamma kundbas och NeoNet är mycket bra positionerat för att effektivt möta global konkurrens, säger Peter Kearns CEO, Lexit.

För mer information kontakta:
Torvald Bohlin
VD och koncernchef NeoNet
Tel. 070-623 62 60
torvald.bohlin@neonet.biz

NeoNet erbjuder institutionella investerare och mäklarhus direkt elektronisk handel i aktier på världens ledande börser. Genom NeoNets börsnätverk och börsmedlemskap får kunderna ett effektivt verktyg för aktietransaktioner i realtid på de anslutna börserna. Handel och exekveringstjänster erbjuds även via NeoNets internationella mäklarbord. NeoNets kunder finns i 14 länder inklusive USA. NeoNet har kontor i Stockholm, New York, London och Frankfurt samt är noterat på Stockholmsbörsen (ticker NEO).

NeoNet AB (publ), Box 7545, 103 93 Stockholm
Tel: 08-454 15 00, Fax: 08-10 40 84
www.neonet.biz