NeoNet AB

Neonet tillhandahåller europeisk konsoliderad marknadsdata till NASDAQ OMX

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 11:49 CEST


Neonet meddelar idag att bolaget tillhandahåller europeisk konsoliderad marknadsdata till NASDAQ OMX analysverktyg Market Replay Europe.

Market Replay Europe ger användarna tillgång till data från viktiga europeiska marknadsplatser vid varje given tidpunkt. Verktyget är baserat på marknadsdata som är samlad och presenterad i Neonets Konsoliderade Europeiska Orderbok. Neonets högkvalitativa marknadsdata är hämtad direkt från börsers och alternativa marknadsplatsers orderböcker.

Utöver NASDAQ OMX tillhandahåller Neonet marknadsdata till den alternativa marknadsplatsen Turquoise, samt till banker och mäklarfirmor i Europa.

" Genom att presentera relevant marknadsdata i en konsoliderad orderbok, minimerar vi komplexiteten relaterad till att handeln nu sker på flera marknadsplatser och främjar transparens. På så sätt hjälper Neonet marknadsaktörer att handla effektivt till bästa pris", säger Simon Nathanson, VD Neonet. "Avtalet med NASDAQ OMX visar på vikten av högkvalitativ och snabb marknadsdata för ledande börser, alternativa marknadsplatser och andra marknadsaktörer."

Denna information är sådan som Neonet ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulrika Lilja
Informationschef, Neonet
+46 8 454 15 82
ulrika.lilja@neonet.com

Neonet är en global mäklarfirma och teknologileverantör. Neonet erbjuder sofistikerade mäklartjänster samt effektiva systemlösningar, Neonet XG, för värdepappershandel på världens ledande marknadsplatser. Neonets egenutvecklade system används i den egna mäklarverksamheten samt säljs och licensieras till professionella aktörer. Neonets kunder utgörs av banker, mäklarfirmor, institutionella placerare, hedgefonder och marknadsplatser i över 20 länder. Neonet är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, besök www.neonet.com.