NeoNet AB

Neonets delårsrapport 1 januari - 30 juni 2009

Pressmeddelande   •   Jul 21, 2009 09:19 CEST

Neonets XG-försäljning har utvecklats starkt under kvartalet

 • Transaktionsintäkterna uppgick till 237,1 (342,6) Mkr för halvåret och till 117,5 (164,2) Mkr för kvartalet
 • Övriga rörelseintäkter uppgick till 28,3 (17,7) Mkr för halvåret och till 15,6 (8,9) Mkr för kvartalet
 • Totala rörelseintäkter uppgick till 265,4 (360,3) Mkr för halvåret och till 133,1 (173,1) Mkr för kvartalet
 • Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto, EBITDA uppgick till 5,7 (48,7) Mkr för halvåret och till 4,7 (11,7) Mkr för kvartalet
 • Resultat efter skatt uppgick till -12,4 (20,7) Mkr för halvåret och till -5,8 (1,0) Mkr för kvartalet
 • Resultat per aktie uppgick till -0,19 (0,32) kr för halvåret och till -0,09 (0,02) Mkr för kvartalet


Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Neonet adderade Credit Suisse och UBS till sin Broker Access lösning
 • Neonet började erbjuda handel på den nordiska alternativa marknadsplatsen Burgundy
 • Landsbanki fullgjorde sina skyldigheter gentemot Neonet
 • Neonet började tillhandahålla europeisk konsoliderad marknadsdata till NASDAQ OMX

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Neonet utvidgade sitt erbjudande med handel på dark pools
 • Neonet adderade Morgan Stanley till sin Broker Access lösning


Neonet bjuder in press, analytiker och investerare till telefonkonferens idag klockan 11.30

På telefonkonferensen presenteras rapporten av Neonets VD Simon Nathanson på engelska.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring: (Sverige) +46 (0)8 5352 6439 eller +44 (0)20 7138 0826 (Storbritannien). Kod: 8470073

Presentationen (ljud + presentationsbilder), direktsänds via www.neonet.com, Investor Relations/Presentations och www.financialhearings.com.

Rapporten för perioden 1 januari - 30 juni 2009 är bifogad detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som Neonet ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulrika Lilja
Informationschef, Neonet
08-454 15 82

Neonet är en global mäklarfirma och teknologileverantör. Neonet erbjuder sofistikerade mäklartjänster samt effektiva systemlösningar, Neonet XG, för värdepappershandel på världens ledande marknadsplatser. Neonets egenutvecklade system används i den egna mäklarverksamheten samt säljs och licensieras till professionella aktörer. Neonets kunder utgörs av banker, mäklarfirmor, institutionella placerare, hedgefonder och marknadsplatser i över 20 länder. Neonet är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, besök www.neonet.com.