NeoNet AB

NeoNets delårsrapport 1 januari – 30 september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2004 09:00 CEST

Kvartalet i sammandrag

· Nettoomsättningen ökar med 18 % till 45,6 Mkr (38,7 Mkr).
· Resultatet efter skatt uppgår till -5,9 Mkr (-5,9Mkr).
· Resultatet per aktie uppgår till -0,12 kr (-0,13 kr).
· Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto förbättrades med 321 % till 5,9 Mkr (1,4 Mkr).
· Det underliggande kassaflödet förbättrades till 2,7 Mkr (-3,9 Mkr) som en konsekvens av stärkt rörelseresultat (EBITDA) och minskade investeringar.


Nio månader i sammandrag

· Nettoomsättningen ökade med 42% till 155,2 Mkr (109,3 Mkr).
· Resultatet efter skatt uppgår till -15,8 Mkr (-32,6 Mkr).
· Resultatet per aktie uppgår till -0,31 kr (-0,75 kr).
· Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto förbättrades med 29,5 Mkr till 18,9 Mkr (-10,6 Mkr).
· Det underliggande kassaflödet förbättrades till 6,1 Mkr (-30,8 Mkr).
· I juni lanserades en ny generation av NeoNets handelsplattform med utökad prestanda, flexibilitet och kapacitet.
· Sedan första halvåret erbjuds handel även på Madrid- och Lissabonbörsen samt på Virt-x.
· Simon Nathanson tillträdde som ordinarie verkställande direktör den 15 mars.
· NeoNets företrädesemission av förlagslån förenade med avskiljbara teckningsoptioner tillförde 50,6 miljoner kronor före avdrag för emissions- och garantikostnader om 2,4 Mkr.


Händelser efter periodens utgång

· Samarbete har inletts med schweiziska SIS SegaInterSettle för en integrerad handels-, clearing- och settlementlösning för gemensamma kunder.
· Integrationen av den genom Lexit-förvärvet övertagna verksamheten i USA har slutförts vilket innebär att all handel sker genom NeoNets system.

Ytterligare information lämnas av:
Simon Nathanson, verkställande direktör
Tel. 08-454 15 51
simon.nathanson@neonet.biz