NeoNet AB

Neonets delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 10:39 CEST

Neonet under första kvartalet

  • Rörelseintäkterna uppgick till 132,3 (187,2) Mkr
  • Rörelseresultat före avskrivningar och finansnetto, EBITDA uppgick till 1,0 (37,0) Mkr
  • Resultat före skatt uppgick till -9,7 (26,7) Mkr
Resultat efter skatt uppgick till -6,6 (19,7) Mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,10 (0,30) kr

Väsentliga händelser under perioden

  • Neonet började erbjuda handel på den mexikanska börsen
  • Neonet lanserade handel på råvarumarknaden genom att utvidga sitt erbjudande med guldderivat på Eurex
  • Neonet annonserade att styrelsen kommer att föreslå årsstämman återköpsprogram av egna aktier


Händelser efter periodens utgång

  • Neonet erbjuder Credit Suisse kunder tillgång till Neonets handelsplattform


Press, analytiker och investerare bjuds in till en presentation av Neonets rapport idag klockan 12.00.

Rapporten presenteras av Neonets VD Simon Nathanson. Presentationen hålls på engelska. Lunch serveras i samband med presentationen.

Plats: Operaterrassen, Karl XII:s Torg 4, Stockholm.

Vänligen anmäl dig via www.financialhearings.com under coming events, "Neonet". Det är också möjligt att följa presentationen via telefon på nummer: (Storbritannien) +44 (0)20 7806 1967 eller (Sverige) +46 (0)8 5051 3791, kod: 1937948. Presentationen sänds via www.neonet.com, Investor Relations/Presentations och www.financialhearings.com.

Rapporten för det första kvartalet är bifogad detta pressmeddelande.

Denna information är sådan som Neonet ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulrika Lilja
Informationschef, Neonet
08-454 15 82
Neonet är en global mäklarfirma och teknologileverantör. Neonet erbjuder sofistikerade mäklartjänster samt effektiva systemlösningar, Neonet XG, för värdepappershandel på världens ledande marknadsplatser. Neonets egenutvecklade system används i den egna mäklarverksamheten samt säljs och licensieras till professionella aktörer. Neonets kunder utgörs av banker, mäklarfirmor, institutionella placerare, hedgefonder och marknadsplatser i över 20 länder. Neonet är noterat på NASDAQ OMX Stockholm. För mer information, besök www.neonet.com.