NeoNet AB

NeoNets styrelse föreslår återköp av aktier och teckningsoptioner

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 08:48 CET

Styrelsen för NeoNet AB (publ) har beslutat föreslå årsstämman att mandat ges till styrelsen att återköpa aktier och teckningsoptioner i NeoNet AB (publ) till ett värde uppgående till maximalt 22 Mkr.

Syftet med mandatet är att att tillse att bolaget över tiden har en lämplig kapitalstruktur och därmed bidra till ett ökat värde för aktieägarna.

Bakgrunden till förslaget är bland annat framtida troliga konsekvenser av bolagets utestående teckningsoptioner och förlagslån. Teckningsoptionerna förfaller i mars 2007. Om teckningsoptionerna utnyttjas fullt ut för nyteckning av aktier leder det till en nyemission med ett kapitalinflöde på cirka 90 Mkr. Återbetalningen av förlagslånet i april 2007 kommer däremot att leda till ett utflöde av cirka 52 Mkr inkl ränta. Nettoeffekten blir ett inflöde av cirka 38 Mkr.

De aktier och teckningsoptioner som återköps enligt detta mandat skall makuleras.

Information om moderbolagets situation med avseende på eget kapital kommer att framgå av årsredovisningen för 2005 som kommer att finnas tillgänglig i god tid före årsstämman. Kallelse till årsstämman publiceras senast den 6 april 2006.För mer information kontakta:
Simon Nathanson
VD för NeoNet
Tel. 08-454 15 51
simon.nathanson@neonet.biz

NeoNet är en oberoende och neutral aktiemäklare som erbjuder kunder mycket snabb direktmarknadshandel på världens ledande börser. Direktmarknadshandeln kan kombineras med handel som utförs av NeoNets mäklare på kundens uppdrag. Dessutom kan banker och mäklarhus handla i eget börsmedlemskap genom NeoNets system och infrastruktur. NeoNet är noterat på Stockholmsbörsen och har kunder i 20 länder. Kontor och säljrepresentation finns i Frankrike, Italien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA. (www.neonet.biz)