NeoPharma

NeoPharmas läkemedel Duodopa mot Parkinsons sjukdom kommer att säljas av Orphan Europe i Europa

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 10:12 CEST

NeoPharma AB i Uppsala har träffat ett avtal som innebär att Orphan Europe SARL med bas i Paris kommer att marknadsföra och sälja läkemedlet Duodopa i en stor del av Europa. Duodopa ges till patienter som lider av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas.

Duodopa godkändes för försäljning i Sverige i slutet av januari i år. NeoPharma har, med svenska Läkemedelsverket som referensmyndighet, ansökt om marknadsförings-godkännanden i ett flertal EU-länder inom ramen för proceduren med ömsesidigt godkännande. Sådana godkännanden kan förväntas runt halvårsskiftet i år. Det är inför den europeiska lanseringen av Duodopa som avtal träffats med Orphan Europe.

Avtalet innebär att Orphan Europe kommer att marknadsföra och sälja Duodopa i 14 av de länder som ingick i EU före utvidgningen i maj, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Nederländerna, Portugal, Spanien, Storbritannien, Tyskland och Österrike. Undantaget är Sverige där NeoPharma svarar för försäljningen i egen regi. Avtalet omfattar även Schweiz.

”Vi passerar nu ytterligare en viktig milstolpe i NeoPharmas utveckling genom att organisera försäljningen av Duodopa i en stor del av Europa. Vi har utvärderat ett flertal företag och har nu utsett Orphan Europe som samarbetspartner bl.a. mot bakgrund av bolagets mycket solida kunskap och dokumenterade erfarenhet av att sälja specialistläkemedel. Bolaget har visat mycket goda resultat och avser investera stora resurser för att marknadsföra Duodopa på ett framgångsrikt sätt i Europa.” säger Ulf Rosén, VD i NeoPharma.

”Avtalet är viktigt både på kort och lång sikt för NeoPharma. På kort sikt är avtalet av betydelse därför att det innehåller signifikanta kontantbetalningar till NeoPharma och på lång sikt därför att avtalet möjliggör en bred och kraftfull lansering av Duodopa. Detta gagnar såväl patienter som lider av Parkinsons sjukdom i komplikationsfas som bolaget.”, avslutar Ulf Rosén.

”Vår strategiska inriktning är att sälja Orphan Drugs, det vill säga specialistläkemedel för begränsade patientgrupper. Inom EU kan ett läkemedel erhålla s k status som Orphan Drug under förutsättning att sjukdomstillståndet som avses behandlas återfinns hos maximalt 5 patienter per 10 000 invånare, motsvarande c:a 185 000 individer i territoriet som avtalet mellan NeoPharma och Orphan Europe täcker. Vi är helt fokuserade på att tillhandahålla sådana läkemedel där inga alternativ finns. Med vår svenska bakgrund blir det extra stimulerande att samarbeta med ett svenskt företag som NeoPharma och med ett specialistläkemedel som Duodopa vilket kommer att vara mycket betydelsefull för oss.” säger William Gunnarsson, koncernchef och VD för Orphan Europe.

Läkemedlet Duodopa tillförs med en bärbar pump via en sond direkt in i tunntarmen, vilket säkerställer jämnare tillförsel och upptag jämfört med tablettbehandling. De verksamma beståndsdelarna i Duodopa är det välkända preparatet, levodopa tillsammans med hjälpsubstansen karbidopa. Det unika med Duodopa är den patenterade beredningsformen, där de aktiva substanserna fördelas i en tjockflytande gel. Med hjälp av pumpen förs läkemedlet via en sond direkt in i tunntarmen där upptaget sker direkt. Härigenom erhålls en jämnare blodkoncentration av aktiva substanser och bättre effekt än med tabletter eller annan konventionell behandling.

Den förbättrade effekt som Duodopa ger innebär bl.a att den Parkinsonsjuke får en ökad rörlighet, vilket i sin tur leder till ett mer normalt liv med större möjligheter till social samvaro och en ökad livskvalitet. Detta kan till exempel innebära att patienterna kan gå tillbaka till sitt arbete från att ha varit förtidspensionerade, klara att gå och handla själva, ta kollektiva transportmedel istället för färdtjänst och att de blir mindre beroende av hjälp från andra som exempelvis anhöriga. Behandlingen med Duodopa är en monoterapi som erbjuder patienten en dokumenterat bättre effekt och färre biverkningar.

NeoPharma AB utvecklar, tillverkar och marknadsför unika, patentskyddade läkemedels-beredningar och system för i första hand behandling av Parkinsons sjukdom. Bolaget skall tillhandahålla läkemedel, administrations- och informationssystem som ger ökad livskvalitet för vårdkonsumenten och förbättrad vårdekonomi för samhället. NeoPharma grundades 1994, är baserat i Uppsala och har 22 anställda.

Orphan Europe grundades i Paris 1990 med syftet att utveckla och tillhandahålla läkemedel, s.k. Orphan Drugs, för patienter som drabbats av ovanliga sjukdomstillstånd. Via dotterbolag i flertalet europeiska länder kan företaget skräddarsy marknadsföring och distribution av produkter med status som Orphan Drugs i ett femtiotal länder. Orphan Europe har utvecklat en balanserad mix av inlicensierade och egenutvecklade produkter i tillägg till läkemedel och terapier som utvecklats tillsammans med andra läkemedelsföretag och forskningsinstitut.

Duodopa® är ett av NeoPharma registrerat varumärke.

För ytterligare information:
Ulf Rosén, VD NeoPharma AB. Tel: 018-17 29 19, mobil: 070-686 29 16
e-post: ulf.rosen@neopharma.se
För mer information, se www.neopharma.se

William Gunnarsson, VD Orphan Europe SARL. Tel +33 1 47 73 64 58,
mobil +33 6 09 86 54 55, e-post: wgunnarsson@orphan-europe.com
För mer information, se www.orphan-europe.com