NCG Group

Neptune Properties väljer BizView från NCG Group för att stärka sin verksamhetsstyrning

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2014 09:30 CEST

NCG Group fortsätter sina framgångar med BizView på den norska marknaden.  BizView har under det senaste året vunnit många nya kontrakt i den norska marknaden och är i dag ett av det ledande budget- och prognos systemen. Det är med stor glädje vi nu kan önska Neptune Properties välkommen som ny BizView kund. Neptune är ett av de ledande fastighetsbolagen som har specialiserat sig på utveckling och försäljning av bostäder. Fastighetsutveckling är en kapitalintensiv verksamhet och sätter stora krav på ekonomisk styrning.  BizView skall stödja Neptune’s verksamhet inom löpande efterkalkyler, performance reporting/KPIér, prognoser, ekonomisk planering och ekonomisk styrning.  

Seniorkonsult Erik Lidman i NCG uttalar i samband med detta avtal att NCG upplever en mycket stark efterfrågan från verksamheter som arbetar timme- och projektbaserat. Med BizView kan vi komplettera alla traditionella ERP-system med funktioner som täcker marknadens behov på ett mycket bra sätt.

För mer information kontakta: erik.lidman@ncg-group.com or andreas.kristiansen@ncg-group.com

Om BizView och NCG Group

BizView är ett av de ledande systemen inom prognostisering, budgetering och rapportering i Norden. Programvaran erbjuder ett webbaserat Excel-liknande användargränssnitt i kombination med kraftfull workflowstyrning. BizView är en öppen lösning som även passar bra ihop med QlikView och Microsofts beslutsstödslösningar. BizView utvecklas och marknadsförs av NCG Group med kontor i Skandinavien och marknadsförs utanför Skandinavien genom partners. NCG Group har över 1000 företag som använder våra lösningar.

För mer information se www.ncg-group.com

Om Neptune Properties

Neptune Properties AS är ett fastighetsbolag som är specialiserat på produktion och försäljning av bostäder i Oslo och Bærum. Vårt övergripande mål är att erbjuda bostäder med hjälpa av individuellt anpassade och riktat byggande enligt dagens byggnormer. I tillägg använder vi flera mycket erfarna entreprenörer för att bygga våra bostäder.

För mer information se www.neptuneproperties.no