Nesto Arkitektur AB

Nesto har nu certifierad Arkitekt i Miljöbyggnad

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2012 09:13 CEST

Nu har en av våra medarbetare, Anna Maria Furuland (Arkitekt MSA), blivit certifierad i Miljöbyggnad. Därmed utökar vi vårt tjänsteutbud med miljöbyggnadssamordning.

Det finns få saker alla skriver under på. Desto viktigare att förstå och utveckla det vi är överens om. Till exempel: energipriser kommer att gå upp över tid, det kommer att ställas allt högre krav på byggnaders påverkan på både miljö och människa. 

Allt fler hyresgäster kräver miljöklassningar av de fastighetsägare de hyr av. Miljöbyggnad fungerar som ett verktyg för fastighetsutveckling vad gäller energi, inomhusmiljö och material. Det är förhållandevis enkelt och kostnadseffektivt att använda, men ändå verkningsfullt för att fastighetsägaren ska kunna fatta miljömässigt hållbara beslut. 

Att Nesto Arkitektur nu har en Arkitekt som är certifierad enligt Miljöbyggnad innebär för oss att vi kan vara minst lika långt framme som våra kunder när det gäller klimatvänliga byggnader med hög miljöklass. Med Miljöbyggnad får du ett kvitto på viktiga kvaliteter hos din byggnad, tex genom att minska användningen av ämnen som är farliga för klimatet, miljön och användarna av byggnaden. Miljöbyggnad används för såväl nyproducerade som befintliga byggnader och oavsett storlek.

Genom att anlita en certifierad Miljöbyggnadssamordnare ökar möjligheterna att ansökan blir rätt från början.

Nesto har som målsättning att alltid stå i ett nära samarbete med sina kunder genom att finnas tillgängliga på kundens villkor och lyssna på både beställare, brukare och samhällets olika funktioner i ett tidigt skede och genom hela processen. Nesto är specialiserade inom kontor, handel, flerbostadshus och industri. Kunderna är främst fastighetsbolag, bostadsbolag, offentlig sektor, föreningar och andra företag.