Västerås Science Park AB

Nestor har deltagit i ett prisbelönat projekt

Pressmeddelande   •   Mar 29, 2012 16:23 CEST

Nestor AB har deltagit i ett prisbelönat projekt. Projektet har inneburit en ombyggnad av Malmö Central för att möjliggöra anslutning av Citytunneln. Priset delas årligen ut av FIA - Förnyelse i anläggningsbranschen - till projekt som är föredömen vad gäller produktkvalitet och effektiva processer. Nestors roll i projektet har varit att verka som processledare för samverkan mellan parterna Trafikverket, Vectura och Peab/Infra Nord. Då projektet har varit mycket komplext och tidspressat har arbetet skett genom ett mycket nära samarbete i arbetsformen utökad samverkan. Monika Wingård har varit Nestors representant i projektet.

Juryns motivering löd: ”Ett projekt som skapat stor kundnytta genom välplanerad effektiv samverkan mellan tre parter under hela processen och som med stor kreativitet i planering och arbetsmetoder liksom med noggrann riskhantering lagt grunden för en säker arbetsplats och minimerat störningar för trafikanter”.

Nestor AB är en värderingsdriven konsultverksamhet specialiserad på ansvarsfullt företagande och hållbar utveckling. Nestors mål är att bidra till en hållbar utveckling i företag och samhälle genom att erbjuda konsulttjänster inom hållbar verksamhetsutveckling med socialt ansvarstagande som grund.