Noretron AB

Net 1 och Noretron i M2M-samarbete

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 08:35 CEST

Telecom-operatören Net 1 (tidigare ice.net) har skrivit ett ömsesidigt återförsäljaravtal med kommunikationsföretaget Noretron i Stockholm. Avtalet ger båda företagen rätt att sälja varandras produkter, tjänster och abonnemang. Genom samarbetet fokuserar företagen ytterligare på behovet att tillgodose kraven på tillförlitliga produkter och tjänster inom den snabbt expanderande M2M-marknaden.

Framtidens krav på exempelvis styrning och kontroll av företags och konsumenters elförbrukning, så kallade Smart Grids, ställer helt nya krav på kommunikationssäkerhet. ”I glesbyggd eller på otillgängliga platser, krävs en säker kommunikationskanal, där Net 1-nätet kan utgöra den primära informationsbäraren”, säger Per Pettersson, informationsansvarig på Noretron Wireless. ”Genom kostnadseffektiva lösningar med maskinvara från Noretron och trafik över Net 1, kan dessa krav tillgodoses”, fortsätter Per Pettersson.

Ett annat stort applikationsområde är inom transportsektorn där realtidsinformation till och från fordon måste fungera utan avbrott. ”Genom att kombinera industrianpassad maskinvara med Net 1s gedigna täckning och robusthet, erhålls en mycket säker kommunikation i de mest krävande miljöer”, säger Niklas Eriksson, Business Manager på Net 1. ”Vi ser mycket positivt på möjligheterna som detta avtal innebär. Företag inom kollektivtra-fiken ställer höga krav på kommunikationssäkerhet, samtidigt som kostnaden för M2M-maskinvara historiskt har varit alldeles för hög. Med nya produkter och lösningar från Noretron, kan kostnaderna hållas nere med bibehållen tillgänglighet och säkerhet”, avslutar Niklas Eriksson.

För mer information, kontakta
Niklas Eriksson, Net 1
0705-68 12 12
niklas.eriksson@net1.se

Thomas Högler, Noretron AB
08 - 5511 9390
thomas.hogler@noretron.se

Om Net 1
Net 1 erbjuder mobilt bredband till privat- och företagsmarknaden i Sverige, Norge och Danmark. Genom att använda NMT 450-frekvensen täcker Net 1 hela 90 % av Sveriges yta med turbo 3G medan övriga operatörer tillsammans endast når 50 % (Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning publicerad 2009). Till Net 1s företagskunder hör bland annat Rikspolisstyrelsen, SCA och Vattenfall.
Läs mer på www.net1.se.

Om Noretron
Noretron AB är distributör av trådlös M2M-maskinvara och bedriver tillhörande konsultverksamhet. Behovet av att koppla upp utrustning för realtidskommunikation ökar snabbt, speciellt inom transport- och kraftsektorn, där kravet på säker kommunikation och stor geografisk täckning är en förutsättning för många applikationer. Genom samarbetet med kinesiska routertillverkaren Greentel, erbjuder Noretron en robust utrustning för både GSM- och CDMA 450-kommunikation. Noretron Wireless med säte på Lidingö, är en del av finska Noretron Group som arbetar inom kommunikation, komponenter, mätinstrument, video och audio och har en omsättning på 120 Mkr med god lönsamhet. 2009 startades ett nytt affärsområde inom Noretron Group, Noretron Wireless, med inriktning på trådlösa säkerhetsprodukter och M2M-kommunikation.
Läs mer på www.noretronwireless.se