Net Entertainment

NET ENTERTAINMENT AVGER HÄRMED RAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2007

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2007 08:36 CEST

Första halvåret 2007
· Nettoomsättningen för första halvåret ökade med 40% till 62,9 (45,0) MSEK.

· Resultat efter skatt ökade med 77% till 22,3 (12,6) MSEK

· Nettovinstmarginalen var 35,3 (28,1) %

· Resultat per aktie uppgick till 0,56 (0,32) kr

· 8 nya licensavtal tecknades för CasinoModule(tm)

Andra kvartalet 2007
· Nettoomsättningen ökade med 28% till 29,7 (23,2) MSEK.

· Resultat efter skatt ökade med 98% till 10,9 (5,5) MSEK

· Nettovinstmarginalen var 36,6 (23,6) %

· Resultat per aktie uppgick till 0,27 (0,14) kr

· 6 nya licensavtal tecknades för CasinoModule(tm)

Kommentarer från Johan Öhman, Verkställande Direktör
"Net Entertainment uppvisar fortsatta försäljningsframgångar och under första halvåret tecknades åtta nya licensavtal för CasinoModule(tm). Bingos.com, en av världens största bingositer, var en av de operatörer som efter en omfattande utvärdering valde CasinoModule(tm) för att komplettera sin befintliga verksamhet.

Onlinespelare är flyktiga och ställer successivt allt högre förväntningar på det produktutbud som operatörerna erbjuder. Det blir därmed allt mer centralt för operatörerna att tillhandahålla spjutspetsprodukter i kampen om marknadsandelar. Genom domänexpertis och en hög utvecklingstakt säkerställer Net Entertainment en tätposition inom spel- och plattformsutveckling och därigenom också konkurrenskraften för sina licenstagare.

Införandet av en ny utvecklingsmetodik har fallit mycket väl ut med såväl ökad produktionstakt och flexibilitet som resultat. Trots att spelen successivt blir mer komplexa och erbjuder en allt bättre spelupplevelse, produceras alltjämt 6-8 nya spel per utvecklingscykel (12 veckor).

Under det första halvåret gjordes ett flertal nyanställningar vilket är centralt för bolagets fortsatta tillväxt. En ung och dynamisk arbetsmiljö kombinerat med ett högt tempo och teknisk innovation gör Net Entertainment till en attraktiv arbetsgivare".