Net Insight AB

Net Insight erhåller en första beställning på utrustning till ett distributions-nätverk för TV i Kina

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2008 10:29 CEST

Stockholm - Net Insight, en ledande leverantör av effektiva och skalbara optiska transportlösningar för medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät har erhållit en beställning från en kinesisk kund som bygger ett nätverk för distribution av fast och mobil TV baserat på standarden DMB-T (Digital Multimedia Broadcast Terrestrial).

Kunden är ny för Net Insight och bygger ett distributionsnät i en kinesisk region. Nätverket ska distribuera TV till fasta TV-mottagare samt mobila bärbara terminaler och TV-mottagare monterade i bussar och andra fordon. Nätverket är baserat på en kombination av Net Insights Nimbra 360 med kraftfulla funktioner för multicast och "Time Transfer".

Transmission av digital-TV kräver att sändarstationerna är mycket exakt tidssynkroniserade vilket vanligtvis sker med GPS-mottagare. Nimbra-plattformen tillhandahåller effektiv transport av komprimerad video och Net Insights unika funktion "Time Transfer" för GPS-oberoende tidssynkronisering vilken gör det möjligt att ersätta GPS-mottagarna vid flera TV-sändare i nätet med signaler för SFN-synkronisering (Single Frequency network). Detta minskar kostnaderna för operatören och nätets sårbarhet.

"Det här är ytterligare ett viktigt steg för oss, inte bara i Kina utan även på den växande marknaden för digital-TV och mobil-TV", säger Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB.

Beställningen kommer att levereras i faser under tredje och fjärde kvartalen 2008. Net Insight erhöll ordern i samarbete med partnern CSS, en systemintegratör verksam inom TV- och telekommunikationsbranschen i Kina.


För mer information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD på Net Insight AB, +46 8 685 04 69, fredrik.tragardh@netinsight.net


Om Net Insight
Net Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara optiska transportlösning för medianät, digitalt marksänd TV, mobil-TV-nät och IPTV/kabelTVnät.

Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) och tre gånger mer effektivt utnyttjande av bandbredden i konvergerade transportnät. Net Insights plattform NimbraTM levererar video, tal och data med 50 procent lägre driftskostnader och ökar kundens konkurrenskraft för existerande och nya intäktsgenererande TV- och videotjänster.

Med Net Insights produkter levererar våra kunder publika mediatjänster till mer än 100 miljoner människor i mer än 25 länder. Net Insight är noterat på Stockholmsbörsen.
För mer information, se www.netinsight.net


About CSS
För mer information, se www.css-group.net/en