Net Insight AB

Net Insight erhåller tilläggsorder från Europeisk mediaoperatör

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2004 14:19 CEST

Net Insight har erhållit en tilläggsorder avseende ytterligare Nimbra-noder från en europeisk mediaoperatör. Tilläggsordern avser ökad kapacitet i nätverket.

Nätverket kommer att knyta ihop ett antal europeiska städer och möjliggöra den mest kostnadseffektiva transporten av data och video, garantera 100% tjänstekvalitet tillsammans med låga driftskostnader.

För ytterligare information kontakta:
Tomas Duffy, VD, Net Insight AB.
Tel. 08-685 04 00, e-post: tomas.duffy@netinsight.net

Om Net Insight
Net Insight utvecklar och marknadsför utrustning för video- och datanät som garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) i kombination med maximalt nätutnyttjande. Data och videoströmmar kan distribueras med multicast- teknik. Net Insights lösningar reducerar driftskostnaderna och investeringsbehoven, samtidigt som kundernas befintliga investeringar skyddas och förbättras. Kunderna erbjuds också en kostnadseffektiv produktion och distribution av högkvalitativa TV- och videorelaterade tjänster. Net Insight är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har kontor i Sverige och USA. För mer information, se www.netinsight.net