Net Insight AB

Net Insight får order på 13 MSEK från nästa generations tjänsteleverantör

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2003 08:59 CEST

Net Insight har i juni fått en order på nätverksutrustning värd drygt 13 MSEK från en amerikansk tjänsteleverantör. Utrustningen kommer att användas för att transportera högkvalitativ medietrafik såsom studiokvalitetsvideo, data och telefoni över ett globalt IP-baserat nät.

Med det nya nätet kommer tjänsteleverantören att kunna lansera nya medieintensiva tjänster för TV och produktionsbolag utöver VPN-tjänster och videokonferenser för företag. Nätet kommer även att omfatta en virtuell head-end för att kunna erbjuda över 100 TV-kanaler som drastiskt sänker kostnaderna vid en Triple Play installation.

Net Insights Nimbra(TM) plattform erbjuder en kostnadseffektiv transport av okomprimerad 270 Mbps video över samma infrastruktur som data och video med garanterad tjänstekvalitet (100% QoS) genom hela nätet. Plattformen tillämpar Ethernet tunneling och ett automatiserat kontrollplan för ett dynamiskt trafikval över flertalet virtuella länkar som möjliggör simultanleverans av video, data och rösttrafik utan de störningar och den överdimensionering som krävs vid användandet av ATM och andra etablerade tekniker.

- Det nya nätet är ytterligare ett bevis på hur vi kan hjälpa kunder till marknadens främsta kommunikationslösningar, säger Tomas Duffy, VD på Net Insight. I dagsläget finns det ingen annan plattform som kan erbjuda den nödvändiga tjänstekvalitet som krävs för att ett och samma nätverk skall kunna hantera de unika kvalitetskrav som ställs av såväl medie- som företags- och slutkundsmarknaderna.

Globala TV- och mediebolag använder plattformen för en säker och kostnadseffektiv distribution av kvalitativ video som alternativ till satellittransmission. Fiberbaserade medienät tillåter också nyhetsredigering i realtid och möjliggör transport av nya intäktsgenererande tjänster som HDTV och VoD. Plattformen används även av amerikanska och europeiska operatörer för att leverera video, Internet och telefoni, sk Triple Play.

För ytterligare information kontakta:
Tomas Duffy, VD, Net Insight AB.
Tel. 08-685 04 00, e-post: tomas.duffy@netinsight.net

Om Net Insight
Net Insight utvecklar och marknadsför utrustning för video- och datanät som garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) i kombination med maximalt nätutnyttjande. Data och videoströmmar kan distribueras med multicast- teknik. Net Insights lösningar reducerar driftskostnaderna och investeringsbehoven, samtidigt som kundernas befintliga investeringar skyddas och förbättras. Kunderna erbjuds också en kostnadseffektiv produktion och distribution av högkvalitativa TV- och videorelaterade tjänster. Net Insight är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har kontor i Sverige och USA. För mer information, se www.netinsight.net