Net Insight AB

Net Insight får order på europeiskt medienät

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2003 09:07 CET

Net Insight har fått en order på utrustning till ett nio städers
medienät från en etablerad europeisk medieoperatör.

I ett pan-europeiskt nätverk med förbindelser till USA kommer
operatören att erbjuda avancerade Ethernet- och ASI-tjänster till
europeiska TV- och produktionsbolag. Genom att använda Net Insights
Nimbra(TM) plattform i nätet erhåller operatören en nätverkslösning
med maximalt kapacitetsutnyttjande och garanterad tjänstekvalitet för
samtliga tjänster.

För mer information, kontakta:
Tomas Duffy, CEO, Net Insight AB
Tel. 08 685 04 00, e-post: tomas.duffy@netinsight.net

Om Net Insight
Net Insight utvecklar och marknadsför utrustning för video- och
datanät som garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) i
kombination med maximalt nätutnyttjande. Data och videoströmmar kan
distribueras med multicast- teknik. Net Insights lösningar reducerar
driftskostnaderna och investeringsbehoven, samtidigt som kundernas
befintliga investeringar skyddas och förbättras. Kunderna erbjuds
också en kostnadseffektiv produktion och distribution av
högkvalitativa TV- och videorelaterade tjänster. Net Insight är
noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har kontor i Sverige och
USA. För mer information, se www.netinsight.net