Net Insight AB

Net Insight får order på nytt amerikanskt medienät

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 08:53 CET

Net Insight har fått en order på nätverksutrustning från en ny kund,
en etablerad amerikansk teleoperatör. Utrustningen kommer att
användas för att bygga ut deras nationella nät som sträcker sig från
kust till kust för kvalificerad TV- och videotransport.

I ett transkontinentalt nät kommer operatören att erbjuda nya
avancerade Ethernet, ASI, SDI och telefonitjänster till amerikanska
TV- och produktionsbolag. Genom att använda Net Insights Nimbra(TM)
plattform i nätet erhåller operatören en nätverkslösning med maximalt
kapacitetsutnyttjande och garanterad tjänstekvalitet för samtliga
tjänster vilket ger operatören möjlighet att kraftigt sänkta sina
investerings- och driftskostnader.

För mer information, kontakta:
Tomas Duffy, CEO, Net Insight AB
Tel. 08 685 04 00, e-post: tomas.duffy@netinsight.net

Om Net Insight
Net Insight utvecklar och marknadsför utrustning för video- och
datanät som garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) i
kombination med maximalt nätutnyttjande. Data och videoströmmar kan
distribueras med multicast- teknik. Net Insights lösningar reducerar
driftskostnaderna och investeringsbehoven, samtidigt som kundernas
befintliga investeringar skyddas och förbättras. Kunderna erbjuds
också en kostnadseffektiv produktion och distribution av
högkvalitativa TV- och videorelaterade tjänster. Net Insight är
noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har kontor i Sverige och
USA. För mer information, se www.netinsight.net