Net Insight AB

Net Insight får tilläggsorder på europeiskt stadsnät

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2003 08:55 CEST

Net Insight har fått en tilläggsorder på nätverksutrustning från Allied Telesyn avseende ett europeiskt stadsnät. Ordern följer på den beställning som Allied gjorde i mars i år och omfattar utrustning för den fortsatta utbyggnaden av nätet.

Genom att använda Net Insights Nimbra(TM) plattform som transportlösning i nätet erhåller operatören en nätverkslösning med maximalt kapacitetsutnyttjande och garanterad tjänstekvalitet för samtliga tjänster vilket ger operatören möjlighet att kraftigt sänkta sina investerings- och driftskostnader. Tillsammans med Allied Telesyns kraftfulla Ethernetprodukter erbjuder bolagen en helhetslösning med ett kapacitetsutnyttjande på upp till 97% även för de mest krävande tjänster.

För ytterligare information kontakta:
Tomas Duffy, VD, Net Insight AB.
Tel. 08-685 04 00, e-post: tomas.duffy@netinsight.net

Om Net Insight
Net Insight utvecklar och marknadsför utrustning för data- och videonät som garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) i kombination med maximalt nätutnyttjande. Data och videoströmmar kan distribueras med multicast- teknik. Net Insights lösningar reducerar driftskostnaderna och investeringsbehoven, samtidigt som kundernas befintliga investeringar skyddas och förbättras. Kunderna erbjuds också en kostnadseffektiv produktion och distribution av högkvalitativa TV- och videorelaterade tjänster. Net Insight är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har kontor i Sverige och USA. För mer information, se www.netinsight.net