Net Insight AB

Net Insight lanserar lösning för DVB-T med unik distribution av absolut tid

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2004 09:36 CEST

Nya funktioner för ökad driftssäkerhet samt lägre investerings- och driftskostnader

Net Insight lanserar en lösning för DVB-T-nätverk (Digital Video Broadcast - Terrestrial) med unika funktioner för distribution av absolut tid, sk "two-way time and frequency transfer". Dessa funktioner, som är möjliga tack vare de extremt goda egenskaperna för takt och tid i Net Insights NG-SDH Nimbra(TM)-plattform, innebär att alla noder i nätverket alltid har tillgång till en gemensam tid med noggrannhet som är bättre än en mikrosekund. Detta är en noggrannhet som hittills inte har varit tillgänglig i någon annan standardplattform.

TV-signalerna i Net Insights Nimbra-plattform distribueras med ASI-multicast och har mindre än 50 nanosekunders PCR-jitter, punkt-till-punkt. Detta möjliggör att hela DVB-T nätet kan synkroniseras med hjälp av Nimbra-plattformens tidsfunktioner.

De nya funktionerna för "two-way time and frequency transfer" kan användas för att eliminera behovet av distribuerade GPS-klockor eller som ett parallellt system för förhöjd redundans. Detta innebär avsevärt minskade investerings- och driftskostnaderna för DVB-T-nätverk.

Net Insights NG-SDH Nimbra-plattform kan distribuera (med multicast och/eller unicast) ASI-, SDI-, Ethernet- och SDH/PDH-strömmar över SDH, CWDM, DWDM och svartfiber. Där andra lösningar är byggda på flera plattformar staplade på varandra, erbjuder Net Insight ett integrerat system med låga investerings- och driftskostnader.

Kostnadseffektiviteten förstärks genom Nimbra-plattformens höga kapacitetsutnyttjande som möjliggör att upp till 147 Mbps nyttolast kan transporteras över en STM-1-koppling, motsvarande mindre än två procents overhead.

"Vi har fått väldigt positiv respons på vår DVB-T-lösning från marknaden", säger Tomas Duffy, VD på Net Insight. "The time and frequency transport"-funktionerna kommer att stärka vår position som teknologiledare för TV-bolag och medianät."

För ytterligare information kontakta:
Tomas Duffy, VD, Net Insight AB.
Tel. 08-685 04 00, e-post: tomas.duffy@netinsight.net


Om Net Insight
Net Insight utvecklar och marknadsför utrustning för video- och datanät som garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) i kombination med maximalt nätutnyttjande. Data och videoströmmar kan distribueras med multicast- teknik. Net Insights lösningar reducerar driftskostnaderna och investeringsbehoven, samtidigt som kundernas befintliga investeringar skyddas och förbättras. Kunderna erbjuds också en kostnadseffektiv produktion och distribution av högkvalitativa TV- och videorelaterade tjänster. Net Insight är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har kontor i Sverige och USA. För mer information, se www.netinsight.net