Net Insight AB

Net Insight publicerar delårsrapport för perioden januari - juni 2007

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 08:55 CEST

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2007
Net Insight AB (publ), org nr. 556533-4397Januari - juni 2007

Försäljningen ökade med 117% till 108,9 MSEK (50,1).
Rörelseresultatet ökade till 8,1 MSEK (-24,6).
Resultat efter skatt förbättrades till 8,6 MSEK (-24,0).
Bruttomarginalen uppgick till 70,6% (69,9%).
Intäkter från tjänster och mjukvara ökade med 131% till 25,0 MSEK (10,7).
Operativt kassaflöde förbättrades väsentligt till -0,7 MSEK (-36,2).
Resultat per aktie uppgick till 0,02 SEK (-0,07).

Andra kvartalet 2007

Försäljningen ökade med 85% till 55,5 MSEK (30,0).
Rörelseresultatet ökade till 3,3 MSEK (-9,8).
Resultat efter skatt förbättrades till 3,5 MSEK (-9,5).
Bruttomarginalen uppgick till 70,7% (70,0%).
Intäkter från tjänster och mjukvara ökade med 130% till 12,4 MSEK (5,4).
Resultat per aktie uppgick till 0,01 SEK (-0,07).

Efterfrågan på Net Insights optiska transportlösningar är fortsatt stark vilket resulterar i en växande kundbas. Under det andra kvartalet har existerande kunder genererat en betydande volym av tilläggsaffärer samtidigt som nya viktiga kontrakt har vunnits.

Vår starka position inom marknaderna för digital markbunden TV (DTT) samt Broadcast & Media nätverk, där vi nu har en stabil bas av stora kunder som kontinuerligt uppgraderar och utökar sina befintliga nätverk, har bidragit till den fortsatta försäljningstillväxten.

I det andra kvartalet har vi också fortsatt att utöka vår kundbas och vunnit ett antal nya viktiga kunder med vårt starka erbjudande för optiska transportlösningar. En viktig order erhölls i juni när ett stort nordamerikanskt mediebolag beställde Net Insights Nimbra-plattform för ett medienät mellan öst- och västkusten inklusive nät i New York och Los Angeles. I Tyskland valde ytterligare ett tyskt TV-bolag Net Insight som leverantör till sitt multitjänstnät för att transportera såväl TV som radio och datatjänster.

Våra nylanserade produkter har tagits emot väl av kunderna och ytterligare förstärkt vår marknadsposition. Vidare bidrar vårt partner nätverk till att utöka den geografiska täckningen.

Efterfrågan av mer kapacitet och högre kvalitet i kommunikationsnät runt om i världen är viktiga drivkrafter i marknaden för Net Insight vilket har lett till att vi fortsätter att förbättra vårt finansiella resultat. I andra kvartalet har försäljningen fortsatt att öka samtidigt som vi kan redovisa en solid bruttomarginal.

Den fullständiga rapporten kan laddas ner nedan.

Stockholm, 22 augusti 2007

Fredrik Trägårdh
Verkställande direktörFör information, kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD Net Insight AB
Tel.: 08-685 04 00, email: fredrik.tragardh@netinsight.net

Lars Kevsjö, CFO Net Insight AB
Tel.: 08-685 04 00, email: lars.kevsjo@netinsight.net

Net Insight AB
Box 42093
126 14 Stockholm
Tel 08-685 04 00
www.netinsight.net
Org nr. 556533-4397