Net Insight AB

Net Insight vinner tilläggsorder för digitalt marksänt TV-nät på över 10 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 09:08 CEST

Net Insight har erhållit en tilläggsorder på över 10 miljoner kronor för att bygga den andra fasen av ett nationellt digitalt marksänt TV-nät (DVB-T) i ett Centraleuropeiskt land. Nätet kommer att baseras på Net Insights Nimbra-plattform och kommer att användas för att transportera digitala marksända TV-strömmar.


Net Insight erhöll och levererade den första fasen detta år och utrustningen för fas två kommer också att levereras under 2006.

"Vi är väldigt glada över att ha vunnit en tilläggsorder för ett DVB-T-nät inom så kort tid", säger Fredrik Trägårdh, VD för Net Insight. "Vi upplever nu en ökat intresse och en ökande efterfrågan på vår högeffektiva och pålitliga lösning för DVB-T."

Nimbra-plattformen transporterar alla kombinationer av tal, data och video samtidigt som nätets kapacitet utnyttjas maximalt med 100% tjänstekvalitet.


För ytterligare information kontakta:
Fredrik Trägårdh, VD, Net Insight AB.
Tel. 08-685 04 00, e-post: fredrik.tragardh@netinsight.net
Anders Persson, Vice VD, Net Insight AB
Tel. 08-685 04 00, e-post anders.persson@netinsight.net


Om Net Insight
Net Insight utvecklar nätverksutrustning för video, tal och data som garanterar fullständig tjänstekvalitet (100% QoS) med maximalt nätutnyttjande för att tillhandahålla nätverk som effektivt och ekonomiskt kan leverera avancerade videotjänster såsom HDTV, Video-on-Demand och digital-TV kombinerat med Internet- och taltrafik. Vår plattform Nimbra gör det möjligt för våra kunder att lansera nya intäktsgenererande TV- och videorelaterade tjänster för TV-bolag, kabel-TV-bolag och triple play-operatörer till väsentligt lägre investerings- och driftskostnader. Net Insight är noterat på Stockholmsbörsens O-lista och har kontor i Sverige och USA. För mer information, se www.netinsight.net