Invid Jönköping AB

Netforms lanserar unik lösning för SharePoint

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 13:57 CET

National Netforms AB lanserar nu en unik lösning för att bygga levande och dynamiska ledningssystem för kvalitet och miljö (t ex ISO 9000/ISO 14000), i Microsofts SharePoint Server. Netforms deltagande på easyFairs ICT-mässa i Kista blev en framgång, med många intressanta kontakter med stor potential.

Netforms AutoFlowChart är ett unikt användarvänligt och effektivt verktyg för att enkelt bygga, och underhålla, ett grafiskt och processbaserat ledningssystem, baserat på organisationens flöden. Med hjälp av Netforms AutoFlowChart och en webpart ges unika möjligheter att enkelt skapa, och lika enkelt uppdatera, klickbara processer i nivåer, och med enkel åtkomst till, och hantering av, styrande och redovisande dokument.

Denna kombination tar det bästa från två världar, enkelheten i Netforms AutoFlowChart med möjligheterna i Microsofts SharePoint.

Office SharePoint Server plattformen har en mängd olika funktioner för att presentera ett företags information på ett enkelt och effektivt sätt. Systemet innebär bl.a. att användare och rättigheter kan detaljstyras för att skapa den ultimata informationsportalen. Att presentera sitt ledningssystem på SharePoint är därför naturligt och dessutom en kostnadseffektiv lösning.

I AutoFlowChart kan alla typer av processer designas, och kopplas ihop till klickbara bilder i flera nivåer. Till varje objekt/aktivitet kan man koppla under-/delprocess, eller ett eller flera dokument som visas i en meny, oavsett fil-format, eller kanske ett verktyg som behövs för denna aktivitet.

Med AutoFlowChart går det snabbare att dokumentera processer och affärsflöden. Det är en kraftfull och lättanvänd programvara som hjälper dig att formge grafiska modeller över hur din organisation arbetar. Vid verksamhetsutveckling och/eller förändringar av befintliga processer utförs detta på några få minuter, utan specialkunskaper eller stöd från IT-personal.

Enkelt arbetssätt

  • Rita och skapa ledningssystemet med AutoFlowChart och länka till dokument som lagras på SharePoint plattformen. När systemet är klart publiceras hela systemet på ett par minuter och ett komplett system finns tillgängligt på Sharepoint plattformen. Genialt och enkelt! Inga specialkunskaper om html, webb eller annat krävs.
  • Rättigheter och åtkomlighet styrs av SharePoint
  • Dokument tillhörande varje process hanteras (förutsatt rätt behörighet) med, en av Netforms utvecklad, web part i samma vy.
  • Ledningssystemets utseende och design hanteras i AutoFlowChart
  • Förändringar i processer utförs enkelt på några minuter
  • Oslagbart enkelt och användarvänligt, så att varje processägare kan ansvara för ”sin” process och del av ledningssystemet.

National Netforms AB utvecklar och säljer lättanvänd programvara för att effektivisera kvalitets-, ärende- och projekthantering samt smarta lösningar för processkartläggning och visuella ledningssystem sedan våren 2000. Företaget är sprunget ur National Gummi AB, en välkänd underleverantör av produkter i gummi och andra mjuka material till fordonsindustrin. Netforms har huvudkontor i Halmstad, och ett säljkontor i Jönköping. Företagets styrka är fokus på enkelhet och användarvänlighet, samt en prismodell med fri licensiering och pris baserat på företagets storlek. Att företaget kommer från industrin och att programen är utvecklade i ”verklig” miljö samt att systemen används inom fordonsindustrin har givit Netforms  ett förtroende som leverantör. Netforms har under sina 10 år utvecklat sina program av mycket uppskattade och ovanligt användarvänliga verktyg. Besök gärna Netforms hemsida www.netforms.se

Hittills har Netforms levererat till långt över 300 företag och organisationer i Sverige samt ytterligare några länder.

För mer information kontakta:

Mats Ahl, VD, 0707-40 54 70

eller

Robert Stenmarker, säljare/partneransvarig, 0706-24 97 30