Netgain

Netgain lanserar mötesplats för IT-ledare

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 10:48 CET

IT-organisationer genomgår i dag stora utmaningar som måste mötas, som konsekvens av nya interna krav och förändrade behov inom verksamheten. Bakgrunden är ett utvecklat kundbehov, flera nya interna verksamhetsprocesser och affärsmodeller som skall vara transparanta. Detta tillsammans med ökad insikt i kostnadseffektiva produktionstjänster som molntjänster leder till ett ökat kunskapsbehov.

Affärsledare förväntar sig samtidigt att IT ska anpassa sig till en ny verklighet snabbt. IT-ledaren förväntas vara allt mer strategisk i sin roll, och även samtidigt vara operationell och ha mer fokus på innovation som driver verksamhetsaffären framåt. För att stötta CIO:s och IT-chefer i att göra rätt prioriteringar, se IT med ökad ekonomisk insikt, och uppdatera sig på sin omvärld för att lyckas i sin roll som ledare, har Netgain tagit fram två helt unika forumkoncept.

Forum för utbyte av idéer och lärande

De två forumen vänder sig till CIO:s respektive IT Managers på stora företag, organisationer och myndigheter. Forumen kommer att arrangeras en gång per kvartal med syfte att skapa ett rum där ledare inom IT kan mötas och utbyta idéer och lärande, samtidigt som möjlighet erbjuds att inspireras av ledande IT-experter och lyssna till presentationer av olika erfarenheter och IT innovationer som ligger i framkant. Forumen kommer hela tiden att sätta möjligheter i relation till värde och kostnad.

”Vi har medvetet valt formatet öppna forum för att skapa en intressant mötesplats”, berättar Netgain Christer Elgström på Netgain. ”Ordet Forum betyder i sin ursprungliga form ”torg”. Tanken med forumen är att de på samma sätt ska vara en levande mötesplats där olika röster får höras i ett rum som stimulerar tanke, reflektion och utbyte om hur vi skapar reellt värde i vår IT verksamhet”.

Som ett led i Netgain CSR-arbete kommer samtliga forum att förläggas till Stockholm Stadsmissions lokaler vid Stortorget i Gamla Stan. Stadsmissionens intäkter från konferensverksamheten går till verksamhetens sociala arbete och Netgain kommer att stödja Stadsmissionens arbete genom forumen. 

-----------------------------------------------------------------------------------------

Håll utkik på vår webbplats http://www.netgain.se för mer information om våra forum. Vill du veta mer eller är intresserad av att delta? Kontakta Christer Elgström på 072-5015622 eller e-post christer.elgstrom@netgain.se.


Netgain består huvudsakligen av seniora konsulter inom olika delar av IT-ekonomi. Vi har alla en sak gemensamt; viljan att hjälpa IT-organisationer i sin kunddialog genom ökad affärsmässighet.

Netgain AB är ett dotterbolag till Ninetech AB och startade sin verksamhet 2008. Netgain har kontor i Stockholm och Karlstad men konsulter över hela Sverige. Vi anställer cirka 20 konsulter och omsätter ca 25 miljoner årligen.

Våra kunder återfinns inom både privat och offentlig verksamhet men oavsett bransch och verksamhet så har de sett hur affärsmässig IT i slutändan påverkar det ekonomiska resultatet.