Netigate

Netigates Marknadsbarometer. Optimism bland svenska marknadschefer – närmare hälften ökar marknadsbudgeten för 2012

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2012 08:17 CET

Trots fortsatt oro för den svenska konjunkturen, tror var fjärde marknadschef att det svenska ekonomiska klimatet kommer att förbättras under 2012. Närmare hälften av företagen ökar sin marknadsbudget i år och var fjärde marknadsavdelning förväntas anställa fler. Det visar Marknadsbarometern, en färsk undersökning genomförd av undersökningsföretaget Netigate. Undersökningen visar även att investeringarna i onlineannonsering, DM och sociala medier ökar, medan printannonseringen minskar. 

Svenska marknadschefer är positiva inför framtiden. Trots allmän oro för konjunkturnedgång tror var fjärde marknadschef på en förbättring av det svenska ekonomiska klimatet under 2012. Närmare hälften av företagen ökar sin marknadsbudget för året i relation till föregående år och en av fyra marknadsavdelningar planerar att anställa mer personal under året. 

Det visar Marknadsbarometern, en färsk undersökning genomförd av Netigate, ett företag som tillhandahåller undersökningar via webben och mobilen. Netigate har frågat svenska marknadschefer i olika branscher runt om i Sverige. 

Det är glädjande att se att svenska marknadschefer ser med tillförsikt på framtiden. Av de tillfrågade är var fjärde av den tron att konjunkturläget kommer att förbättras i år. Det är också glädjande att se att närmare hälften, 45 procent kommer att öka sin marknadsbudget och var fjärde marknadsavdelning planerar att anställa fler, säger Lars Lindberg, marknadschef på Netigate. 

För investeringar i printannonseringen och sponsring ser det dock inte lika positivt ut. Var tredje marknadschef minskar sina investeringar i printannonsering och ökar istället online, DM och sociala medier. En ökning görs även i investering kring mässor och events under 2012. 

Marknadsbudgetens fördelning visar på att företagen spenderar mest pengar på direktmarknadsföring följt av mässor/events. 

Resultaten speglas givetvis av att 66 procent av de tillfrågade marknadscheferna arbetar inom B2B. B2B använder direktmarknadsföring, mässor och events som de vanligaste kanalerna för att nå sina kunder, säger Lars Lindberg. Vad som dock är spännande är att trots att sociala medier får minst av budgetkakan så är den ändå en av de kanaler som ökar mest i undersökningen. 

Twitterlänk: @Netigate_Marknadsbarometern: Optimistiska marknadschefer ökar budgeten för 2012, se http://bit.ly/yCwHy2

Netigate tillhandahåller lösningar och tjänster för undersökningar via webben och mobilen. Vi ger dig och din organisation möjlighet att genomföra avancerade undersökningar enkelt.

Netigates huvudkontor finns i Stockholm och vi har ytterligare kontor i Oslo, Warszawa, Berlin och Wiesbaden. Företaget grundades 2005 och har idag ungefär 65 anställda. Företaget bedriver även försäljning mot Österrike, Schweiz, Danmark och Storbritannien. Vi har många av Europas mest intressanta företag som kunder och vi är glada att bidra till deras framgång!