Netigate

Netigates Medarbetarrapport 2013 visar: Svenskar kräver mer kommunikation och jämställdhet från sina arbetsgivare

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2014 14:53 CET

Idag släpptes Sveriges största aggregerade medarbetarundersökning som visar vad arbetstagare runtom i landet anser om sina arbetsgivare. En chef som vill få större förtroende ska jobba på sin kommunikation och synlighet i organisationen. Samtidigt är medarbetarna allt nöjdare med sina kontorslokaler medan yngre medarbetare känner sig understimulerade. Det står också tydligt att de anställda har blivit avsevärt mer positiva till jämställdhetsinsatser på arbetsplatsen bara jämfört med året innan.

De senaste sex åren har medelbetyget för hur medarbetarna jämför sin egen arbetsplats med den "ideala arbetsplatsen" fallit från 4,01 till 3,68 i Netigates medarbetarundersökning. Minst uppfyller arbetsgivarna förväntningarna hos 20-30-åringar.

Rapporten är en sammanställning av alla resultat i medarbetarundersökningar genomförda av Netigate under 2013. Rapporten ger en generaliserad bild av hur medarbetarna på svenska företag upplever sina arbetsplatser. Sammanlagt över 7000 anställda på 62 svenska arbetsplatser har deltagit, vilket gör det till Sveriges största publicerade medarbetarundersökning.

Medarbetare allt nöjdare med sina kontor

Gemensamma utrymmen för rekreation och vila, som fikarum och kök, uppfattas som medarbetarna som allt fräschare och mer inbjudande.

- Hur mycket företagen satsar på själva arbetsplatsen går i vågor. Nu är vi inne i en period där kontoren är högt prioriterade. Förebilder som Google driver trenden på ett globalt plan. Vi ser en återgång från rikskuponger till att man ska kunna äta och trivas på arbetsplatsen, säger Lars Lindberg, marknadschef på Netigate.

Yngre medarbetare understimulerade

För att kunna skapa arbetsuppgifter som medarbetarna är nöjda med och känner sig motiverade att utföra är det viktigt att veta vilka förväntningar det finns hos personalen både på arbetsuppgifterna men också på den personliga utvecklingen. Resultatet visar att ålderskategorin 20-30 år varken känner att de har utmanande eller varierande arbetsuppgifter. Följden av detta blir att de inte heller är nöjda med sin utveckling eller sina arbetsuppgifter i stort.

- Gapet mellan unga medarbetares förväntningar och deras uppfattning om verkligheten blir allt större. Det behöver inte betyda att arbetsplatserna blir sämre utan kan också ha att göra med att unga har allt högre förväntningar. Ett enkelt sätt att minska gapet är att införa systematiska introduktionsundersökningar till nyanställda för att tidigt fånga upp vilka förväntningar som finns och på sätt lära känna medarbetarna från början, säger Lars Lindberg.

Kommunikation och synlighet efterfrågas av chefer

När medarbetarna får välja vad som skulle höja deras förtroende för sina chefer är det tre punkter som efterfrågas mest: de ska bli mer synliga, bättre på att kommunicera beslut och bättre på att kommunicera sina värderingar. Minst efterfrågas att chefen ska bli bättre på att skapa större frihet åt sina anställda. Men totalt sett har ledarskapet blivit bättre på svenska arbetsplatser under den senaste femårsperioden. Helhetsbetyget har ökat från 3,33 till 3,55 sedan 2009.

Medarbetarna blir allt mer jämställdhetsorienterade

Den uppfattning som förändrats mest jämfört med föregående år är att fler anser att “en förändrad könsfördelning skulle ge en positiv effekt för företaget”.

- Förra året var första gången som frågan började ställas. Så samtidigt som anställda ropar på mer förändring finns det uppenbarligen ett växande intresse bland HR-cheferna för dessa frågor, säger Lars Lindberg.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Lindberg, marknadschef, Netigate
Tel: 0708-61 59 85
E-post:  lars.lindberg@netigate.se

Ladda ned hela Netigates Medarbetarrapport 2013


Om Netigate


Netigate är en ledande europeisk leverantör av molntjänster för undersökningar online. Tjänsterna används främst för genomförande av kund-, marknads- och  medarbetarundersökningar. Genom Netigates lättanvända gränssnitt kan användarna genomföra undersökningar på ett mycket kraftfullt sätt jämfört med andra alternativ. Netigate startade 2005 och har tilldelats flera svenska och internationella priser för tillväxt och innovation, bland annat Gasellpriset av Dagens Industri sex år i rad. Netigate har huvudkontor i Stockholm och säljkontor i Oslo, Berlin och Wiesbaden. Bland de 1 500 kunderna märks många ledande företag, till exempel Electrolux, Ericsson, Vodafone, E.ON och DB Schenker.