SIBA AB

Netonnet Group växer

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2016 08:08 CEST

Netonnet Group ökade omsättningen under 2015 till 6,37 miljarder, en tillväxt med 2 procent jämfört med 2014. Rörelseresultatet uppgick till 68,2 miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 1,1 procent.

– Vi levererar ett positivt resultat trots den starka dollarn och den svaga norska kronan. Under året har vi också påbörjat ett omfattande utvecklings- och effektiviseringsarbete i koncernen. Det har inneburit vissa inkörningseffekter under året och en något förhöjd investeringsnivå, säger Susanne Ehnbåge, VD Netonnet Group.

– Investeringarna handlar bland annat om ett nytt centrallager, nytt kontor, IT-investeringar samt en ny e-handelsplattform för NetOnNet. Dessa investeringar lägger grunden för ännu större fokus på kundnöjdhet och tillväxt, men skapar också möjligheter för synergier och effektiviserad kostnadsmassa, avslutar Susanne.

Netonnet Groups resultatutveckling 2013-2015

MSEK201520142013(pro forma)
Nettoomsättning6 370,36 247,35 732,3
Rörelseresultat (EBIT)68,2135,982,8
Rörelsemarginal1,1%2,2%1,4%

För ytterligare information, vänligen kontakta:Susanne Ehnbåge, VD Netonnet Group

Telefon: +46 704 500 205
E-post:nora.ay@netonnetgroup.com

Om Netonnet Group:Netonnet Group är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag inom hemelektronik. Verksamheten bedrivs genom de egenägda varumärkena NetOnNet, SIBA, ComputerCity och Netlogic. Koncernen har försäljningsställen på nätet och 53 stycken egenägda butiker/lagershopar samt B2B-försäljning. Koncernen är verksam i Sverige, Norge och Danmark.

Om SIBA: SIBA AB är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag inom hemelektronik. Vi är ett familjeföretag i tredje generation och har funnits på den svenska hemelektronikmarknaden i över 65 år. Vi säljer produkter inom ljud och bild, data och telefoni samt hushåll och personvård i våra butiker och på www.siba.se. SIBA har i dag butiker i Sverige och Norge, men finns även representerade i Danmark genom företaget ComputerCity som är en filial till SIBA AB.