Netrevelation AB

Netrevelation får ytterligare en tågoperatör i sitt tågtaxikoncept

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2003 10:37 CEST

Netrevelation och tågoperatören Connex avser att teckna avtal om
försäljning och distribution av tågtaxi till Connex långdistanståg.
Konceptet, som i huvudsak bygger på befintlig tågtaxiplattform, beräknas
kunna tas i drift under våren 2004.

Connex Sverige ägs av den internationella Connexgruppen som driver
omfattande buss- och tågtrafik i ett 20-tal länder, främst i Frankrike,
Storbritannien, Tyskland, Spanien samt Australien. Sedan 1999 sköter
Connex servicen i Stockholms tunnelbana. Fr o m den 15 juni 2003 tog
Connex också över Norrlandstrafiken, med bl a tåglinjerna; Göteborg-
Stockholm- Umeå - Luleå.

Med hjälp av Netrevelations teknik kommer Connex att kunna erbjuda sina
kunder, tågresenärerna, hela resan, dvs en integrerad tågresa från
adress till adress, där tåget kopplas samman med en taxibil - Tågtaxi.

[REMOVED GRAPHICS]Genom ett samarbete med Connex får Netrevelation
ytterligare en tågoperatör i Tågtaxikonceptet, vilket i sin tur stärker
Netrevelations målsättning att uppnå en årlig försäljningsvolym för
Tågtaxi om 200 MSEK.

Försäljningen
Omsättningen som rullande 12 månader (12 månader bakåt i tiden), blev
under september 93 MSEK.


Tågtaxi
Som vi informerat om, i föregående Nyhetsbrev, planeras en förändring av
Tågtaxis prismodell. Genom förändringen blir det möjligt att tydligt se
vilken del av priset som utgör transport och vilken del som utgör
tjänster. Syftet med förändringen är att skapa förutsättning för vidare
volymutveckling av Tågtaxi, som i dagsläget ligger kring ca 30 MSEK.

Det nya Tågtaxi, med projektnamnet Tågtaxi 2, går nu in i ett testskede.
Där systemtester mellan Netsys och vår systempartner Linkon genomförs.
Därefter beräknas distribution av Tågtaxi 2 ske först via Bennet
Resebyrå, med Vägverket som användare under en pilotfas. Därefter rullas
Tågtaxi 2 successivt ut till övriga agenter.

FöretagsTaxi
Arbetet med att färdigställa FöretagsTaxi för drift, under Netsys teknik
går enligt plan. Vilket i praktiken innebär att vi nu närmar oss
slutskedet på själva utvecklingen. Efter en större driftsättning, som nu
sker, kommer arbetet att huvudsakligen inriktas på tester. Dock har vi
fortfarande en del funktioner kring betalkort, resekonton och
behörighetslogik att färdigställa, men räknar med att detta är avklarat
före årskiftet.

Övrigt
Konvertibel-emissionerna är nu helt avslutade och har tillfört bolaget
totalt 11.132.624 kronor. I detta belopp ingår även den riktade delen,
med bl a Linkon, som vi tidigare rapporterat om.

Registreringsarbetet pågår och konvertiblerna beräknas vara noterade
senast V45, dvs inom två veckor.

Nästa nyhetsbrev nr 17 publiceras den 24 november.

För ytterligare information:
Roger Blomquist, VD, Netrevelation
Epost: roger.blomquist@netrevelation.se
Besök även: www.netrevelation.se

Netrevelation Holding AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat
på transportlogistik.
Genom att tillföra Netrevelations logistiklösningar skapas nya
produkter, tjänster och resurser
för kundernas kärnverksamhet. Företaget etablerades 1991 med huvudkontor
i Helsingborg.
Bland Netrevelations kunder finns SJ, Försvarsmakten och Svensk
Taxinäring. Netrevelation är
noterat på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen.