Netrevelation AB

Netrevelation har vunnit statens taxiupphandling

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 13:17 CET

FMLOG har idag meddelat att Netrevelation vunnit upphandlingen av ramavtal för de statliga myndigheterna och verkens taxitransporter. Avtal beräknas kunna tecknas under december.

FMLOG (Försvarsmaktens Logistik) har i uppdrag att upphandla ramavtal avseende taxitransporter för statliga myndigheter och verk. Efter en formell upphandlingsprocess har Netrevelation idag meddelats att man vunnit upphandlingen, och att tecknande av avtal beräknas kunna ske inom någon vecka.

- Vi är glada och stolta att ha blivit utvalda som leverantörer av taxitjänster i denna stora upphandling. För Netrevelation innebär dagens beslut en stor affärsmöjlighet och vi kommer med detta ramavtal på plats att ha möjlighet att på sikt avsevärt öka vår försäljning, säger Netrevelations VD Roger Blomquist.

I och med att det är ett ramavtal som upphandlats, och att det är ett flertal myndigheter och verk som omfattas av avtalet, är det i dagsläget inte möjligt att göra en definitiv uppskattning av volymer och värde. Dock innebär avtalet möjligheter att på sikt avsevärt öka Netrevelations omsättning och resultat.

- Vi kommer så snart det formella avtalet undertecknats, att börja bearbetningen av de enheter som omfattas av upphandlingen. Vår ambition är att kunna börja leverera system och produkter under första kvartalet 2007, fortsätter Roger Blomquist.

För vidare information kontakta:

Roger Blomquist, 0708-609593 roger.blomquist@netrevelation.se
Anders Holst, 0708-401384 anders.holst@netrevelation.se
Hemsida: www.netrevelation.se

Netrevelation AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik inom reseindustrin. Netrevelation förädlar traditionella taxiresor till reseprodukter som ger företag och organisationer ett kvalitetssäkrat, förenklat och mer kostnadseffektivt resande. Företaget etablerades 1991 med huvudkontor i Helsingborg. Bland Netrevelations kunder finns TeliaSonera, SJ, Försvarsmakten och Svensk Taxinäring. Netrevelation är listat på First North.