Netrevelation AB

Netrevelation och TeliaSonera Sverige AB tecknar avtal

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2003 14:52 CEST

Netrevelation och TeliaSonera har under våren och sommaren undersökt möjligheterna för att med Netrevelations teknik effektivisera processen för TeliaSoneras taxibaserade persontransporter. Förstudien har varit framgångsrik och avtal tecknas nu mellan parterna, omfattande hela TeliaSonera-koncernen.

Konceptet, som utformas gemensamt av parterna, bygger på Netrevelations nya produktversion av; FöretagsTaxi, med bl a funktioner för att effektivisera bokning, transportplanering och administration. Transporttjänsterna blir av typen Tågtaxi, Flygtaxi, samt allmänna taxitransporter i samband med tjänsteresa. Konceptet skall successivt tas i drift under hösten 2003, för att fullt ut kunna börja användas under första kvartalet 2004.

I och med samarbetet får TeliaSonera nu tillgång till ett verktyg - Netsys - som möjliggör både kvalitetsstyrning och en förbättring av kostnadseffektiviteten i samband med taxitransporter.

- För Netrevelation är avtalet extra viktigt. Dels blir
TeliaSonera en stor användare av våra tjänster, men också ett viktigt referensprojekt. Min bedömning är att avtalet inte bara öppnar marknaden för oss i Sverige, utan kommer också att ha stor betydelse för oss utanför Sverige, säger Roger Blomquist, VD Netrevelation.

För ytterligare information
Roger Blomquist, VD, Netrevelation
Epost: roger.blomquist@netrevelation.se

Hemsida: www.netrevelation.se

Lär känna Netrevelation: www.netrevelation-presentation.se

Netrevelation Holding AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik. Genom att tillföra Netrevelations logistiklösningar skapas nya produkter, tjänster och resurser för kundernas kärnverksamhet. Företaget etablerades 1991 med huvudkontor i Helsingborg. Bland Netrevelations kunder finns SJ, Försvarsmakten och Svensk Taxinäring. Netrevelation är noterat på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen.