Netrevelation AB

NETREVELATION OFFENTLIGGÖR INFORMATIONSBROSCHYR AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSION

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2010 09:44 CET

En informationsbroschyr avseende företrädesemissionen, godkänd av extra bolagsstämma den 17 december 2009, tillhandahålls från och med idag på Netrevelations hemsida www.netrevelation.se. Om du önskar beställa informationsbroschyren, vänligen kontakta bolaget på telefon 042-20 87 00.

Informationsbroschyren finns även tillgänglig på Remiums hemsida, www.remium.com.

Villkor i korthet
Två (2) befintliga aktier berättigar till teckning av en (1) ny aktie till teckningskursen 0,13 kronor per aktie.

Tidplan
7 januari 2010 Avstämningsdag
11 – 25 januari 2010 Teckningsperiod
11 – 20 januari 2010 Handel med teckningsrätter
11 januari 2010 Handel med betalda tecknade aktier inleds

Emissionen som är till fullo säkerställd genom ett teckningsåtagande och en garantiförbindelse tillför Netrevelation 9,6 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

För vidare information kontakta:

VD, Anders Holst 0708401384 Email: anders.holst@netrevelation.se
www.netrevelation.se

Netrevelation AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik inom reseindustrin. Netrevelation förädlar traditionella taxiresor till reseprodukter som ger företag och organisationer ett kvalitetssäkrat, förenklat och mer kostnadseffektivt resande. Företaget etablerades 1991. Bland Netrevelations kunder finns SJ, Försvarsmakten, Regeringskansliet, Sveriges Riksdag och svensk taxinäring. Netrevelation är listat på OMX First North Premier. Certified Adviser är Remium AB (www.remium.com).