Netrevelation AB

Netrevelation planerar strukturaffär

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2011 10:58 CET

Netrevelation planerar att genomföra strukturaffär innebärande ett omvänt förvärv av ett lönsamt industriföretag samt avyttring av befintlig verksamhet till Mycab International där befintliga aktieägare i Netrevelation kommer att erbjudas delägande.

Netrevelation har sedan några år ett samarbete med Mycab International, vilka bland annat köpt en systemlicens från Netrevelation. Som ett led i att internationalisera Netrevelations affär har ett närmare strategiskt samarbete med Mycab International diskuterats. Dessa diskussioner har nu lett till att Mycab International förklarat sig beredda att förvärva huvuddelen av Netrevelations operativa verksamhet och införliva denna i sin internationella affär.

Netrevelations nuvarande verksamhet flyttas till ett helägt dotterbolag. Detta dotterbolag förvärvas av Mycab International och betalning sker i form av aktier i Mycab International.

Samtidigt har styrelsen approcherats av ägarna till en industrikoncern, vilka avser att genom apportemission, förvärva en majoritetsandel i Netrevelation. Nuvarande aktieägares andel av den nya koncernen skall avspegla fullt värdeutbyte för nuvarande aktieägare.

Efter transaktionen kommer Netrvelation att ändra strategisk inriktning till att vara förvärv och förädling av framgångsrika och profilstarka företag.

Transaktionerna förutsätter beslut vid extra bolagsstämma till vilken Netrevelations styrelse, efter att närmare ha utvärderat villkoren i den möjliga strukturaffären, avser att kalla inom kort. I samband med denna kallelse kommer fullständiga villkor för de föreslagna affärerna att offentliggöras.

Kontaktpersoner
Netrevelation VD, Anders Holst
Mobil: 0708-401384
Email: anders.holst@netrevelation.se

Netrevelation Styrelseordförande, Roger Blomquist
Mobil: 0708-609593
Email: roger.blomquist@netrevelation.se