Netrevelation AB

NETREVELATION: TAXI STOCKHOLM VÄLJER NETSYS FÖR SIN EXPANSION

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2005 09:04 CEST

Netrevelation och Taxi Stockholm tecknar avtal innebärande att Taxi Stockholm skall använda Netrevelations logistiksystem - Netsys - för att ta marknadsandelar och ytterligare stärka sin position på taximarknaden i Stockholm.

Med hjälp av Netsys kommer Taxi Stockholm bl a att erbjuda konkurrenskraftiga taxiresor till flyget baserade på samåkning, sk flygtaxi. Även kombinationer med taxi och Arlanda Express, samt Flygbussarna finns med i strategin.

Taxi Stockholms kunder kommer att boka de nya produkterna via Taxi Stockholms växel och hemsida, samt via resebyråer. Bokning av taxiresor utanför Stockholmsområdet blir också möjligt. Driftsättning av avtalet är planerat till den 30 januari 2006.

Taxi Stockholm räknar med att marknadssegmentet, bara i Stockholm, för de nya produkterna är värd minst 50 MSEK. Målsättningen är att under första året ta 30%, eller 15 MSEK, av den marknaden.

Taxi Stockholm har lyckats väl genom att erbjuda sina kunder en hög tillgänglighet, service och pålitlighet. Med hjälp av Netsys räknar vi med att kunna utveckla vår taxiprodukt en nivå till - och stärka vår position ytterligare, säger Göran Jaxéus, VD Taxi Stockholm.

För Netrevelation innebär avtalet med Taxi Stockholm att vi nu får distribution av Netsys produkter till de största företagen och de mest krävande taxikunderna i landet, säger Roger Blomquist, VD Netrevelation.

Taxi Stockholm utför över 20.000 köruppdrag per dygn och omsätter 1,4 miljarder.


För ytterligare information:
Roger Blomquist, VD. Epost: roger.blomquist@netrevelation.se
Hemsida: www.netrevelation.se

Netrevelation AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik. Genom att tillföra Netrevelations logistiklösningar skapas nya produkter, tjänster och resurser för kundernas kärnverksamhet. Företaget etablerades 1991 med huvudkontor i Helsingborg. Bland Netrevelations kunder finns TeliaSonera, SJ, Försvarsmakten och Svensk Taxinäring. Netrevelation är listat på Nya Marknaden.