Netrevelation AB

Netrevelation väljer Thenberg & Kinde Fondkommisson för att genomföra en konvertibelemission

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2003 15:00 CEST

Netrevelation valde slutligen Thenberg & Kinde Fondkommission för att genomföra konvertibelemissionen, som bl. a. skall finansiera Netrevelations projekt med Worldspan, ett av världens största företag inom resebokning och distribution av elektronisk reseinformation.

- Thenberg & Kinde kunde visa upp de bästa förutsättningarna för att genomföra projektet. De är specialiserade på företag i vår storleksklass och har dessutom lyckats bra i sina tidigare projekt, säger Roger Blomquist, VD på Netrevelation.

- Netrevelation är ett intressant bolag, med en unik affärsidé och med framtiden för sig. Vi är glada för att vi har fått förtroendet, säger Fredrik Ljung, ansvarig för Stockholmskontoret på Thenberg & Kinde Fondkommission.

Konvertibelemissionen beräknas ske i två steg;

Steg ett genomförs under juni och juli och riktar sig till en mindre grupp externa investerare som ej är aktieägare idag.

Steg två beräknas genomföras i augusti/september och riktar sig med företräde till befintliga aktieägare. Konvertibelvillkoren i de båda emissionerna, steg ett och två, kommer att bli identiska.

Netrevelation räknar med att utnyttja maximalt 15 MSEK av de totalt 20 MSEK styrelsen fick i bemyndigande av bolagsstämman den 10 april i år. Likviden skall användas för att etablera affärskonceptet i London, samt för att stärka Netrevelations rörelsekapital.

För detaljerade villkor för det konvertibla förlagslånet hänvisas till kommande prospekt.

För ytterligare information:
Roger Blomquist, VD, Netrevelation
Epost: roger.blomquist@netrevelation.se

Netrevelation Holding AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik. Genom att tillföra Netrevelations logistiklösningar skapas nya produkter, tjänster och resurser för kundernas kärnverksamhet. Företaget etablerades 1991 med huvudkontor i Helsingborg. Bland Netrevelations kunder finns SJ, Försvarsmakten och Svensk Taxinäring. Netrevelation är noterat på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen.