Netrevelation AB

Netrevelations konvertibelemission blev framgångsrik

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2003 11:21 CEST

Konvertibelemissionen, med företrädesrätt till bolagets aktieägare, blev framgångsrik för Netrevelation. Teckningsgraden blev drygt 70%, vilket tillför bolaget strax över 10 MSEK.

Intresset för bolaget - och emissionen - har varit stort under hela teckningstiden. Det visar inte minst den livliga handeln i teckningsrätter som förekommit. Ca 67 miljoner teckningsrätter har omsatts mellan den 25 augusti t o m den 9 september.

- Vi är nöjda med utfallet i konvertibelemissionen. Det tecknade beloppet är tillräckligt för att stärka Netrevelations rörelsekapital och samtidigt kunna leverera de avtal som ingåtts med affärspartners och kunder, säger Roger Blomquist, VD på Netrevelation.

För ytterligare information
Roger Blomquist, VD, Netrevelation
Epost: roger.blomquist@netrevelation.se

Hemsida: www.netrevelation.se

Netrevelation Holding AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik. Genom att tillföra Netrevelations logistiklösningar skapas nya produkter, tjänster och resurser för kundernas kärnverksamhet. Företaget etablerades 1991 med huvudkontor i Helsingborg. Bland Netrevelations kunder finns SJ, Försvarsmakten och Svensk Taxinäring. Netrevelation är noterat på Nya Marknaden vid OM Stockholmsbörsen.