Netrevelation AB

Netrevelations ramavtal med statliga myndigheter förlängt

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 13:22 CEST

Netrevelation har idag fått meddelande att vårt ramavtal med statliga myndigheter ("FMOLG-avtalet") kommer att förlängas.

Avtalet, som tecknades i januari 2007, har haft en löptid på två år med en rätt för kunden att förlänga maximalt två år. Nu har vi aviserats om att man vill utnyttja möjligheten att förlänga avtalet i första hand ett år (till 2009-12-31). Fortsatt finns en rätt att förlänga med ytterligare ett år.

- Vi är glada och stolta över att man väljer att förlänga vårt avtal. Det är ju ett bevis på att man är nöjd med våra produkter och vill fortsätta vårt samarbete, säger Anders Holst, Netrevelations VD.

I dagsläget har ett 60-tal myndigheter avropat avtalet och i samverkan med upphandlande myndighet, FMLOG, har Netrevelation utvecklat produkterna till att också omfatta miljöstyrning.

- Flera kunder inom myndighets-sfären har ett starkt miljöengagemang. Vi har därför valt att erbjuda vår miljöstyrning och klimatkompensation också till våra myndighetskunder, fortsätter Anders Holst.

Miljöstyrning innebär att vi via vårt system gör en styrning mot miljöbil, där sådan finns tillgänglig, uppföljning av de utsläpp som trots allt genereras och tillsammans med Naturskyddsföreningen genomför en klimatneutralisering av dessa utsläpp genom handel med utsläppsrätter.

För vidare information kontakta:

VD, Anders Holst
0708 401384
Email: anders.holst@netrevelation.se

www.netrevelation.se

Netrevelation AB (publ) är ett affärssystemföretag specialiserat på transportlogistik inom reseindustrin. Netrevelation förädlar traditionella taxiresor till reseprodukter som ger företag och organisationer ett kvalitetssäkrat, förenklat och mer kostnadseffektivt resande. Företaget etablerades 1991. Bland Netrevelations kunder finns SJ, Försvarsmakten, Regeringskansliet och svensk taxinäring. Netrevelation är listat på OMX First North. Certified Adviser är Remium AB (www.remium.com).