Mekonomen AB

Nettoomsättningen i april ökade med 36,9 procent

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2003 14:35 CEST

Nettoomsättningen i april ökade med 36,9 procent
Mekonomenkoncernen redovisar en nettoomsättning om 152,0 Mkr för april månad, vilket är en ökning med 36,9 procent jämfört med motsvarande månad föregående år (111,0).

Omsättningen för de första fyra månaderna 2003 uppgick till 587,0 Mkr, en ökning med 54,4 procent (380,1).

april 2003
april 2002
januari - april 2003
januari - april 2002

Nettoomsättning
152,0
111,0
587,0
380,1För mer information vänligen kontakta:
Owe Andersson, VD Mekonomen, tel 08-464 00 80, mobil 070-534 95 70

Mekonomen är en bildelskedja med egen grossistverksamhet och ett rikstäckande butiksnät bestående av egna och samarbetande butiker i Sverige, Norge och Danmark. Koncernens omsättning utgörs i huvudsak av försäljning till verkstäder och bilägare via egna butiker samt grossistförsäljning till samarbetande butiker.