Neuroförbundet

Neuroförbundet möjliggör en flexiblare arbetsmarknad

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2014 13:22 CEST

Idag meddelade Socialdemokraterna och Miljöparitet att de är överens om att lansera Flexjobb på den svenska arbetsmarknaden. Flexjobb har varit en succé i Danmark sedan den infördes i mitten av 1990-talet. Antalet förtidspensioner för personer med diagnosen multipel skleros (MS) minskade från 59 procent på mitten 1990-talet till 18 procent år 2010. 

- Flexjobb blir inte dyrare för samhället än de nya lönestöd som tidigare regeringens utredare presenterat under våren 2012. Det kan tvärtom bli billigare. Att inte införa Flexjobb kan leda till avsevärda kostnader för samhället, säger Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande.

-  Införande av Flexjobb är ytterligare ett steg i rätt riktning mot ett samhälle där människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra, säger Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande.

Flexjobb är en anställningsform för den som har väsentligt och permanent nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Flexjobb gör att den som har nedsatt arbetsförmåga kan arbeta 100 procent av sin individuella förmåga och få 100 procent av lönen. Arbetsgivaren betalar för den del som flexjobbaren arbetar, staten skjuter till pengar för den resterande delen av lönen.

-  Detta är ett kvitto på att Neuroförbundet medlemmars vardag och framtid tas på allvar. Att långsiktigt påverkansarbete för att förändra och förbättra svensk arbetsmarkand lönar sig, säger Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande.

-  Nu tar Sverige ett första steg mot en flexiblare arbetsmarknad. Neuroförbundet kommer agera så att Flexjobbsreformen införs samt genomförs på rätt sätt, avslutar Lise Lidbäck Neuroförbundets ordförande.

Neuroförbundets Flexjobbsrapport:
http://www.neuroforbundet.se/PageFiles/29098/Neurof%C3%B6rbundets%20rapport%20om%20Flexjobb.pdf

Fakta om Flexjobb:

  • Sju av tio i en undersökning av NOVUS stödjer en reform likt Flexjobb.
  • Var fjärde arbetslös i Sverige har en funktionsnedsättning. Nästan hälften av alla långtidsarbetslösa har en funktionsnedsättning.
  • Var tredje av Neuroförbundet:s medlemmar är rädda att förlora sina jobb på grund av sin funktionsnedsättning.
  • Fyra av tio säger att de skulle kunna jobba mer om de fick rätt stöd. Med Flexjobb skulle fler kunna behålla jobbet och jobba mer än idag.
  • Tre av fyra av Neuroförbundet:s medlemmar är positiva till en reform som liknar Flexjobb.

För frågor och mer information kontakta gärna:

Max Ney, opinionsbildare på Neuroförbundet
Mobil: 076-001 70 18 
Mail: max.ney@neuroforbundet.se

Lise Lidbäck, ordförande Neuroförbundet
Mobil: 070-514 90 04 
Mail: lise.lidback@neuroforbundet.se


Neuroförbundet (tidigare Neurologiskt Handikappades Riksförbund) är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter som alla andra. Vi står för livslust, full delaktighet och stark framtidstro.
Neuroförbundet
 har cirka 13 000 medlemmar. Vi företräder ett stort antal diagnoser och stödjer spetsforskningen inom neurologi.