NeuroNova AB

NeuroNovas läkemedelskandidat sNN0029 för ALS får särläkemedelsstatus av europeiska läkemedelsmyndigheten

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2010 08:30 CET

NeuroNovas läkemedelskandidat sNN0029 för ALS får särläkemedelsstatus av europeiska läkemedelsmyndigheten

Stockholm,  8 februari, 2010 – NeuroNova är ett svenskt privat läkemedelsföretag som utvecklar behandlingar för neurodegenerativa sjukdomar. NeuroNovas läkemedelskandidat sNN0029, som är i klinisk utvecklingsfas I/II för patienter med ALS (amyotrofisk lateral skleros) har fått särläkemedelsstatus av europeiska läkemedelsmyndigheten.

ALS är en av de allvarligaste sjukdomarna i det centrala nervsystemet och karaktäriseras av tilltagande muskelsvaghet. Muskelsvagheten beror på degeneration av de nerver som styr muskler. Tiden för överlevnad är i genomsnitt 30 månader efter diagnos. Behovet av en effektiv behandling är mycket stort.

NeuroNovas läkemedelskandidat sNN0029 innehåller det kroppsegna proteinet VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor). Det har tidigare visats att att tillsats av detta protein gav ökad muskelstyrka och längre överlevned i en djurmodell av ALS. I dessa prekliniska studier användes direkt tillförsel av VEGF-proteinet till de vätskefyllda hålrummen i djurens hjärnor (intracerebroventrikulär tillförsel). Störningar hos ALS-patienters förmåga att bilda VEGF har tidigare påvisats, vilket stöder antagandet att tillsats av läkemedelskandidaten sNN0029 kan hejda sjukdomsutvecklingen.

NeuroNova har licensierat användningen av VEGF för ALS från Flanderns Bioteknikinstitut i Belgien och Genentech, ett helägt dotterbolag till Roche. NeuroNova och Genentech har tidigare ingått ett licensoptionsavtal för USA, Canada och Mexico med Genentech Inc.

Den pågående fas I/II patientstudien undersöker biverkningsprofilen för sNN0029 i patienter med ALS, med en implanterbar läkemedelspump och kateter. Den första, öppna delen av denna studien har slutförts och den slutliga dubbelblinda, placebokontrollerade delen av denna fas I/II studie har påbörjats.

För mer information kring detta projekt, kontakta

Per Almqvist, 08-786 0900, per.almqvist@neuronova.com

 

För mer information kring NeuroNova, kontakta

Ulf Ljungberg, 08-786 0900, ulf.ljungberg@neuronova.com

NeuroNova (www.neuronova.com) är ett svenskt bioteknikbolag, baserat i Stockholm. NeuroNova har två läkemedelskandidater i klinisk utvecklingsfas för ALS och Parkinsons sjukdom. NeuroNova arbetar med nybildning av nerver och skydd av befintliga nerver kan revolutionera behandlingen av flera allvarliga neurodegenerativa sjukdomar som Parkinsons sjukdom, ALS, Alzheimers och Huntingons sjukdom.