New Science Svenska AB

New Science dotterbolag får order i Polen!

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2006 10:09 CET

New Science dotterbolag IM-Medico har fått en order om 200 000 SEK från polska försvaret om ett antal så kallade värmeväskor. Dessa väskor används för att hålla droppvätska varm som exempelvis skall ut till en olycksplats. Företaget har även erhållit en första provorder på olika slags akutsjukvårdsväskor från en tänkbar samarbetspartner i Schweiz där distributör saknas i nuläget.

IM-Medico och Quickels Systems är separata bolag som har gemensam ledning under Christer Höög och en gemensam försäljningsorganisation. Företagen satsar nu stegvis för att öka den internationella försäljningen och har lanserat ett program som innefattar nya marknader, nya kundgrupper och nya produkter – allt för att bredda sig internationellt.

För att attrahera såväl nya kunder som nya distributörer internationellt har bolagen ställt ut såväl på Medica i Düsseldorf som på en akutsjukvård- och polis mässa i London. En ny serie svarta specialdesignade väskor för polisväsendet har tagits fram. Den svenska polisen är idag redan kund till IM-Medico.

Genom nya produkter, bland annat erhållna genom agenturer, breddar nu det medicintekniska affärsområdet sin erbjudande till marknaden. Den senaste produkten är den USA-utvecklade intraosseösa nålen EZ-IO som används för att exempelvis snabbt tillföra flytande läkemedel eller andra vätskor direkt i benmärgen snarare än direkt i en ven. Fyra svenska universitetssjukhus har redan köpt denna special nål. Därtill förhandlar bolaget för närvarande med en amerikansk tillverkare för att erhålla agenturen för ett unikt andningsvårdssystem som används för att hjälpa till att öka cirkulationen på patienter med hjärtstop.

New Science som handlas på First North har på relativt kort tid byggt upp en rörelsedrivande och kassaflödespositiv verksamhet inom ett par affärsområden, däribland medicinsk teknik. Företagen som ingår i detta affärsområde är IM-Medico, Quickels Systems och Dunmedic.


För vidare information vänligen kontakta VD Sverker Littorin, tel 0708-755 309, www.newscience.se